NEWS

The English version of the Buila-Vanturarita National Park web page - September 2007

details

CONTACT

Address:
Pietei 7, Horezu Town, Valcea County

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.180
Email:office@buila.ro

Descrierea limitelor Parcului National Buila-Vânturari?a

Limita nord-vestic?:

Porne?te înspre nord-est pe Râul Cuca de la Cantonul Silvic Bistri?a situat la confluen?a Pâraielor Gurgui ?i Cuca (loc numit "Între Râuri"- borna silvic? 117 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani. Dup? 300 m ajunge la o intersec?ie de drumuri forestiere (borna silvic? 185 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani) ?i continu? înspre est pe cel secundar, de pe versantul nordic al V?ii Târn?ciorului, pe Culmea Vârlop, pe limit? silvic? parcelar?, traverseaz? o ?a (culmea ce coboar? din Muntele Arnota) (borna silvic? 186 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani), trece prin borna silvic? 16 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani ?i coboar? în Valea Râului Coste?ti, în stânga unei pepiniere (borna silvic? 17 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). De aici continu? înspre nord-est pe Râul Coste?ti (numit în acest sector Prislop), trece dup? 1 km de Cantonul Silvic Prislop, ?i dup? înc? 2,5 km (trece prin bornele silvice 100 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 95 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 18 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 21 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 93 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 90 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 22 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 81 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 25 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani ?i 36 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), ajunge la confluen?a Râului Coste?ti cu Pârâul lui Ignat (borna silvic? 70 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Limita continu? înc? 1,5 km tot pe Valea Râului Coste?ti, înspre nord-est, (trece prin bornele silvice 69 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 37 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 40 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani) pân? la o nou? confluen?? (Pârâul ?asa Voice?ti) ?i intersec?ie de drumuri (borna silvic? 59 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Limita continu? 500 m pe pârâul din dreapta, pân? la confluen?a a dou? pâraie (borna silvic? 60 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), de unde urc? pe limita fondului silvic, pe muchia interfluviului, pân? când atinge Plaiul Lespezi (borna silvic? 61 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). De aici direc?ia se schimb? înspre sud-est pe culme, pe limita de ocoale silvice ?i trece în U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea (fost Ol?ne?ti) – borna silvic? 317 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, trece prin cota 1602 (borna silvic? 305 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea) ?i ajunge în ?aua Comarnice. De aici se reia direc?ia nord-est, limita coboar? pe muchia versantului stâng al V?ii Comarnice, trece prin Poiana Comarnice ?i pe limita fondului silvic de pe interfluviu, coboar? spre Valea Cheia pe limita parcelar?, trece prin borna silvic? 306 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, trece prin borna silvic? 315 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, cota 1365 ?i borna silvic? 314 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea ?i ajunge deasupra V?ii Cheia, la borna silvic? 312 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, de unde coboar? în Valea Râului Cheia (în acest sector numit C?pr?reasa) în dreptul bornei silvice 311 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea. De aici continu? în amonte pe Valea Cheia, pân? la borna silvic? 361 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, urc? pe muchia versantului stâng al Râului Cheia, pe muchie, pe limita parcelar?, pân? în Culmea H?d?r?u, la cota 1364 (borna silvic? 360 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Vâlcea), coboar? pe culme pe limita dintre U.P.-uri pân? în ?aua H?d?r?u (borna silvic? 96 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea – fost Olanesti), apoi coboar? înspre nord pe muchie ?i limita parcelar?, pân? în Valea Râului Ol?ne?ti la borna silvic? 95 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, apoi continu? în aval pe Râul Ol?ne?ti pân? în borna silvic? 93 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea. De aici urc? înspre nord-est pe muchie ?i limit? silvic?, trece prin bornele silvice 129 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea ?i 131 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea ?i ajunge într-un vârf (1360 m), borna silvic? 133 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea.

Limita estic?:

Din vârf (1360 m), borna silvic? 133 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, limita coboar? pe culme ?i limit? silvic? parcelar? (trece prin borna silvic? 134 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea) în Râul Ol?ne?ti la gura V?ii Stoia (borna silvic? 135 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea). De aici limita coboar? în aval pe Valea Râului Ol?ne?ti pân? la borna silvic? 91 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea. De aici limita urc? pe muchie înspre sud-vest, pe limita fondului silvic, pân? într-o ?a la nord-est de Muntele Stogu (borna silvic? 90 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea). De aici coboar? înspre sud-est pe muchia Plaiului Prislopel, trece pe la est de Vârful Sterpu (904 m) ?i prin ?aua la Lac (trece prin bornele silvice 89 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea ?i 82 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea) ?i ajunge pe limita fondului silvic în ?aua Prislopel (borna silvic? 83 U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea). Din ?a coboar? pe limita de U.P.-uri de pe muchia ce coboar? înspre sud, trece prin cota 918 (borna silvic? 210 din U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea – fost Ol?ne?ti), borna silvic? 80 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, cota 865,8 ?i borna silvic? 211 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea), de unde coboar? în Valea Cheia, 500 m aval de ie?irea râului din chei, lâng? Cantonul Silvic Comarnice (borna silvic? 199 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea). Continu? în aval, pe Râul Cheia, trece prin bornele silvice 197 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, 213 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, 214 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, 173 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, 194 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea - gura de v?rsare a V?ii Nisipului, 219 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea ?i ajunge la v?rsarea Pârâului Valea Neagr? în Cheia (borna silvic? 192 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea).

Limita sud-estic?.

De la confluen?a Pârâului Valea Neagr? cu Râul Cheia (borna lilvic? 192 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea), limita urc? înspre nord-vest, pe Paraul Valea Neagr? (200 m), pân? la borna silvic? 188 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, apoi pe muchia interfluviului nordic al acesteia – limita parcelar?, pân? când iese într-o ?a, în nordul poienii de la est de M?n?stirea Pahomie – u.a.93V2 - (borna silvic? 189 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea). De aici coboar? pe limita parcelar?, pân? în drumul forestier de pe Valea Pahomie, de unde, dup? 500 m pe acesta, ajunge la M?n?stirea Pahomie (borna 183 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea) în dreptul Izvorului Frumos. În continuare urmeaz? drumul forestier pe curbe de nivel, înspre sud-vest, ajunge la borna silvic? 181 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea, continu? pe drumul forestier pân? la cap?t, apoi pe potec? (limit? parcelar? între parcelele 81 ?i 82 pân? în borna silvic? 151 U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm.Vâlcea ?i iese în Plaiul P?trunsa (borna silvic? 249 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Continu? pe liziera p?durii ocolind pe la sud poienile cu fâne?e ale Plaiului P?trunsa (trece prin bornele silvice 241 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 240 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 239 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 236 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 238 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani) pân? la M?n?stirea P?trunsa (borna silvic? 235 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), apoi în continuare spre sud-vest, trece prin borna silvic? 229 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani ?i pe limita parcelar? prin bornele silvice 234 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 230 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani ,231 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, coboar? pân? în Valea Ot?s?ului la confluen?a cu Valea Bulzului (borna silvic? 216 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). De aici limita urc? înspre vest, pe muchie ?i limit? de parcele (108 ?i 109), pân? ajunge în Poiana Sc?ri?oara (borna silvic? 217 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Continu? pe muchie ocolind poiana pe la sud ?i ajunge lâng? o troi?? (borna silvic? 132 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). De aici coboar? spre sud pe muchie ?i limita parcelar?, trece prin bornele silvice 213 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani - într-o mic? ?a în dreapta drumului forestier ce coboar? pe Valea Pârâul Sec (Valea Morii) ?i borna 133 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, de unde coboar? înspre sud-vest, pe muchia interfluviului sud-vestic al Pârâului Sec, pe limita parcelar?, trece prin borna silvic? 134 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, pân? la nord-est de Satul Pietreni (borna silvic? 135 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Apoi coboar? înspre nord ocolind gospod?riile satului pe limita fondului silvic, pân? în Pârâul Sec (borna silvic? 122 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). În continuare traverseaz? pârâul ?i urc? 200 m înspre nord, pe muchie ?i limita fondului silvic, pân? într-o poian? (borna silvic? 121 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), de unde porne?te înspre vest ocolind pe la nord câteva gospod?rii, pe la baza abruptului, trecând prin borna silvic? 120 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani) pân? în serpentinele drumului forestier ce urc? pe Valea Prislop (borna silvic? 115 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), merge 50 m pe acesta pân? la ultima serpentin? (borna silvic? 114 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), ?i coboar? înspre sud-vest, trece pe la Schitul 44 Izvoare (Schitul de sub Piatr?), ?i pe aceea?i direc?ie ajunge la ie?irea din chei a Râului Coste?ti (borna silvic? 113 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani). Continu? 1,5 km în amonte, prin Cheile Coste?ti (pilier de siguran?? de 30 m în peretele vestic al cheilor - cariera de calcar Bistri?a) (borna silvic? 5 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), apoi urc? pe muchie, pe lizier?, pân? în vârful estic al Muntelui Arnota (1075 m) (borna silvic? 6 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani), la nord-est de treapta superioar? a exploat?rii de calcar, de unde coboar? înspre sud-vest, pe la nord de exploatare ?i sud de p??unea alpin? din Muntele Arnota, pân? la borna silvic? 10 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani. De aici coboar? la M?n?stirea Arnota, trece prin borna silvica 11 U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani si intra in U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani - borna 194, apoi la borna 195 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani (pilier de siguran?? al aceleia?i exploat?ri de calcar de 650 m în jurul m?n?stirii), ?i ajunge pe poteca ce taie serpentinele drumului care coboar? de la m?n?stire în Satul Bistri?a, pân? la Schitul P?pu?a ?i apoi pân? în Valea Bistri?a, lâng? M?n?stirea Bistri?a (borna silvic? 199 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani). De aici continu? 100 m prin nordul incintei m?n?stirii, pe liziera p?durii, pân? în borna silvic? 25 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani.

Limita vestic?.

Din nord-vestul incintei M?n?stirii Bistri?a (borna silvic? 25 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani), limita urc? înspre nord, pe limita fondului silvic, prin stânga unei gospod?rii, traverseaz? o ?a deasupra Pe?terii Liliecilor, ?i ajunge în cap?tul muchiei interfluviului vestic al Cheilor Bistri?ei. De aici limita continu? pe muchie (Culmea Fetelor) înspre nord-vest, pe limita fondului silvic, urc? în Vârful la Clae (898 m) (borna silvic? 27 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani), coboar? spre vest într-o mic? vale (borna silvic? 28 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani), apoi înspre nord, în Valea Pârâului Bulzului (bornele silvice 22 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 23 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani), urc? din nou pe muchie pân? în Vârful la Bulzu, trece la 100 m nord de acesta prin borna silvic? 29 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani ?i coboar? într-o mica ?a, de unde continu? înspre nord, 300 m pe culme ?i limit? silvic? (Culmea Fântânii), apoi direc?ia se schimb? ?i limita coboar? înspre sud-est, pe limita silvic? de subparcele (10B ?i 10A) pân? ajunge în Valea Râului Bistri?a, amonte de confluen?a Pârâului Bulzului (borna silvic? 30 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani). De aici continu? înspre nord pe Râul Bistri?a, trece prin bornele silvice 190 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 189 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 34 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 35 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 37 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 188 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani ?i 116 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani ?i ajunge la Cantonul Silvic de la confluen?a Râurilor Cuca ?i Gurgui (Între Râuri – borna silvic? 117 U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani).

Page made by Kogayon Association from
Environmental Administration Found project

Page translated by Daniela Sargu & Alan Kerslake