Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Zone de c???rare

Prin caracterul s?u alpin, prin relieful carstic cu forme specifice, Masivul Buila-Vânturari?a prezint? condi?ii deosebite practic?rii escaladei, atât în zonele în care la momentul de fa?? sunt amenajate trasee, dar ?i în alte zone. Deschiderea ?i echiparea de noi trasee de c???rare se face numai cu acordul Adminitra?iei Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a.

Zona Cheilor Cheii
Este cea mai cunoscută şi cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere al practicării escaladei, aici desfăşurându-se în ultima vreme şi o intensă campanie de reamenajare a traseelor.
...
Zona Cheilor Olăneşti (Folea)
Aceste chei, situate în extremitatea nord-estică a Masivului Buila-Vânturariţa, deşi sunt mai scurte, nu sunt mai puţin spectaculoase, mai ales în porţiunea din aval, unde pereţii sunt foarte înalţi şi valea cade în cascade.
...
Zona Cheilor Bistri?ei
În sectorul Cheilor Bistritei sunt amenajate câteva trasee de escalad?, în peretele estic, la ie?irea Bistri?ei dintre pere?ii de calcar, excelente pentru antrenamente ?i lec?ii de c???rare.
...
Zona Cheilor Coste?ti
...
Zona Arnota
Din 2004 s-a început amenajarea unui perete pe drumul de la Bistri?a spre Arnota, care prezint? avantajul expunerii sudice, astfel încât se poate c???ra ?i iarna.
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.