Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Consiliul Consultativ este format din reprezentan?i ai institu?iilor/organiza?iilor:

1. Institu?ia Prefectului – Jude?ul Vâlcea
2. Consiliul Jude?ean Vâlcea
3. Prim?ria Ora?ului B?ile Ol?ne?ti
4. Prim?ria Comunei Coste?ti
5. Prim?ria Comunei B?rb?te?ti
6. Prim?ria Comunei Stoene?ti
7. Prim?ria Ora?ului Horezu
8. Agen?ia de Protec?ie a Mediului Vâlcea
9. Garda Na?ional? de Mediu - Comisariatul Jude?ean Vâlcea
10. Direc?ia Apelor Olt
11. Sistemul de Gospod?rire a Apelor Vâlcea
12. Direc?ia Silvic? Rm. Vâlcea
13. Ocolul Silvic Romani
14. Ocolul Silvic Rm. Vâlcea
15. Ocolul Silvic Horezu
16. Ocolul Silvic Buila-Horezu
17. Ocolul Silvic Obâr?ia Lotrului Voineasa
18. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ?i Cinegetic Vâlcea
19. AJVPS Vâlcea
20. AVPS Horezu
21. Asocia?ia de Vân?toare Pajura
22. Asocia?ia de Vân?toare Pajura
23. Ob?tea de mo?neni Cheia
24. Ob?tea de mo?neni B?rb?te?ti
25. Obstea de mo?neni Ol?ne?ti
26. Asocia?ia Ob?tilor Horezu
27. Episcopia Râmnicului
28. M?n?stirea Bistri?a
29. M?n?stirea Arnota
30. Schitul P?trunsa
31. Schitul Pahomie
32. Schitul Iezer
33. Protoeria Horezu
34. Parohia Coste?ti
35. Parohia Pietreni
36. Parohia B?rb?te?ti
37. Parohia Cheia
38. Parohia Ol?nesti
39. Inspectoratul ?colar Jude?ean Vâlcea
40. Grupul ?colar Economic “Justinian Marina” B?ile Ol?ne?ti
41. Grupul ?colar C-tin Brâncoveanu Horezu
42. ?coala cu clasele I-VIII Ferigile - Coste?ti
43. ?coala cu clasele I-VIII B?rb?te?ti
44. ?coala cu clasele I-VIII Bode?ti
45. ?coala cu clasele I-VIII Cheia
46. Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi Vâlcea
47. Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? Vâlcea
48. Serviciul Public Jude?ean Salvamont Vâlcea
49. Postul de Poli?ie Coste?ti
50. Postul de Poli?ie B?rb?te?ti
51. Poli?ia Ora? B?ile Ol?ne?ti
52. Societatea Na?ional? a S?rii S.A – Sucursala Exploatarea Minier? Rm. Vâlcea
53. Sucursala Exploatarea Minier? Rm. Vâlcea – Sectorul Bistri?a
54. Asocia?ia Kogayon
55. Asocia?ia Tin Eco Art Horezu
56. Organiza?ia Cerceta?ii României – centrul local Rm. Vâlcea
57. Asocia?ia Depresiunii Horezu
58. Clubul de Turism Alpin Vânturari?a
59. Clubul de Turism Lovi?tea
60. Clubul Alpin Român
61. Societatea Progresul Silvic – Filiala Cozia Vâlcea
62. Asocia?ia Alpin Club Vâlcea

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.