NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Activităţi curente

DeschideInchide

Marcarea limitelor parcului
Marcarea traseelor turistice
Întâlniri ale consiliilor Ştiinţific şi Consultativ ale parcului
Patrulări în vederea combaterii braconajului
Patrulări în zonele cu circulaţie turistică
în special la sfârşit de saptămână sunt organizate patrule, de multe ori împreună cu Salvamontul, pentru prevenirea accidentelor montane şi reducere a impactului negativ al turismului montan.
Igienizări
sunt făcute în permanenţă în zonele intens circulate : Cheile Bistriţei, Valea Prislop, Poiana Scărişoara, Pătrunsa, Pahomie, Cabana Cheia, Curmătura Builei.
Supravegherea/monitorizarea parcului
monitorizarea circulaţiei turistice, observaţii floră/faună, participarea la evenimentele din parc (hramurile mănăstirilor şi schiturilor).
Monitorizarea/controlul explatărilor forestiere
patrulări şi controale în parchetele forestiere de pe raza parcului şi a rampelor de încărcare, în vederea verificării respectarii zonării interioare a parcului, a amenajamentelor silvice şi a legislatiei în domeniu.
Educaţie ecologică
derulăm mai multe programe de educaţie ecologică în şcolile din zona parcului si din judeţ.
Informare şi conştientizare publică
numeroase întâlniri cu autorităţile locale, comunităţile locale, proprietarii de terenuri şi administratorii acestora, participare la toate evenimentele locale: simpozioane locale, dezbateri publice, manifestări culturale şi religioase. Au fost distribuite pliante, broşuri şi postere de prezentare a parcului,
Cercetare
Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în permanenţă, în colaborare cu cercetătorii din Asociaţia Kogayon şi până în prezent s-a concretizat în 2006 prin completarea listelor speciilor şi habitatelor de pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în vederea propunerii Sitului de Importanţă Comunitară P.N. Buila-Vânturariţa, parte a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 şi prin publicarea unor lucrări, altele fiind în curs de desfăşurare:
Lucrări publicate:
  • MANTA Nicolae (2006) - Premise pentru dezvoltarea unui turism durabil in zona Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, lucrare de licenţă, Facultatea de Biologie, Catedra de Ecologie, Universitatea Bucureşti;
  • MUŞAT Ana Maria (2006) – Analiza sedimentologică a calcarelor din masivul Buila – Vânturariţa, reconstituiri paleoambientale, lucrare licenţă, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti;
  • PANIŞOARĂ Nicoleta – Managementul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, lucrare licenţă, Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Harret Bucureşti.
  • STAMA Ana Maria (2006) – Schimbări ale mediului înconjurător in ultimii 10 ani in Masivul Buila-Vânturariţa, lucrare master, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti;
  • STOICAN, Florin (2006) – Research for the development knowledge on Buila-Vânturariţa Naţional Park geodiversity, Anuarul Institutului Geologic al României, Vol 74, Bucureşti
  • VOINEA Raluca (2006) – Studiu de evaluare a peisajului în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, lucrare master, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti;
  • VOINEA Raluca (2005) – Masivul Buila Vanturarita-Studiu fizico -geografic cu privire speciala asupra florei, lucrare de licenţă, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti;

Lucrări în curs:
  • DRAGU Anca – Studii asupra ecosistemelor subterane si a interrelatiilor cu cele edafice – temă de cercetare, Institutul de Speologie Emil Racovita Bucureşti;
  • HUIDU Monica – Studiu ecologic asupra carabidelor (Carabidae-Coleoptera) din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, lucrare de doctorat, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti;
  • STOICAN Florin – Studiul geologic al rocilor carbonatice din Masivul Buila-Vânturariţa, contribuţie la cunoaşterea geodiversităţii Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, lucrare de doctorat, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti;
Pagină realizată de Asociația Kogayon din proiect finanțat de
Administrația Fondului pentru Mediu și cofinanțat de RNP Romsilva
Flag Counter