Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

1.1.Puncte de intrare/Acces

Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a are 6 puncte de intrare:

 • 3 în Comuna Coste?ti, unul pe Valea Bistri?a ?i dou? pe Valea Coste?ti: Bistri?a, Pietreni-Prislop ?i Pietreni-Valea Morii;
 • 1 în Comuna B?rb?te?ti pe Valea Ot?s?ului;
 • 1 în Satul Cheia pe Valea Cheia;
 • 1 în Ora?ul B?ile Ol?ne?ti pe Valea Ol?ne?ti.

  Accesul se poate face fie pe drumul na?ional 67 Rm. Vâlcea-Târgu Jiu, fie pe drumul jude?ean Rm. Vâlcea-B?ile Ol?ne?ti.

  Alegând prima variant? se poate ajunge în Masiv astfel:
 • 30 Km pân? în B?rb?te?ti (sat Bârze?ti), apoi înspre nord pe Valea Ot?s?ului, 5 km pe drum asfaltat, înc? 3 km pe drum forestier, pân? la cap?tul drumului, de unde pe potec?, într-o or?, se ajunge la Schitul P?trunsa;
 • 38 km pân? la Coste?ti, apoi înspre nord, se poate ajunge fie în Satul Bistri?a (7 km pe drum asfaltat), fie în Satul Pietreni (5 km drum asfaltat ?i 2 km drum pietruit).
  Alegând ?oseaua spre B?ile Ol?ne?ti, dup? 15 km se pot alege dou? variante:
 • pe Valea Ol?ne?ti, 6 km pân? în sta?iune ?i 14 km pe drum forestier pân? în Cheile Ol?ne?ti, trecând pe la cantonul silvic Mânzu (7 km);
 • pe Valea Cheia, 7 km pân? în Valea Cheii pe ?osea asfaltat?, apoi pe drum forestier. Dup? ce se trece de Schitul Iezer (3 km), se poate ajunge fie la Schitul Pahomie (8 km), fie la cantonul silvic Cheia (9 km).

 • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.