NEWS

The English version of the Buila-Vanturarita National Park web page - September 2007

details

CONTACT

Address:
Pietei 7, Horezu Town, Valcea County

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.180
Email:office@buila.ro

Iuliana Lazăr

Data şi locul naşterii:
23 iulie 1963, Tulcea, România;
Titlul:
Dr Inginer Geolog
Pozitia actuală:
Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Catedra de Geologie şi Paleontologie,

Studii:

 • 1979-1982: Liceul de Matematică şi Fizică “Spiru Haret”, Tulcea;
 • 1982-1987: Universitatea din Bucureşti, Facultatea Biologie, Geografie şi Geologie, Specializarea Inginerie Geologică şi Geofizică;
 • Doctor în Geologie din octombrie 2000, titlul obţinut la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică;

 • Burse de studiu şi stagii de cercetare în străinătate:

 • Mai – Iunie, 1998. Bursa de studii (Program TEMPUS – JEP 09248/97) la Universitatea Claude Bernard din Lyon – Specializare: Paleontologia şi Paleoecologia bivalvelor jurasice.
 • Noiembrie, 1998. Bursă de studii (Program TEMPUS – 12508/98) la Universitatea din Bristol – Specializare: Tehnici Multimedia.
 • Octombrie, Noiembrie 2004. Stadiu de cercetare (finanţat de Grant NSF 2004-2006 şi Grant CNCSIS 304 / 2004-2005) la Kent State University şi la Dayton University (Ohio, USA);
 • Decembrie 2004. Stadiu de cercetare la U.S. National Natural History Museum, SMITHSONIAN, Washington DC;
 • Octombrie 2005. Stadiu de cercetare (finanţat de Grant NSF 2004-2006 şi Grant CNCSIS 304 / 2004-2005) la Kent State University (Ohio, USA) ;
 • Noiembrie 2005. Stadiu de cercetare la U.S. National Natural History Museum, SMITHSONIAN, Washington DC.

 • Activităti profesionale:

 • 1987-1993: Inginer geolog la I.P.E.G. Craiova (Brigada Geologică Horezu, jud. Vâlcea); Prospectiuni si explorari geologice pentru mineralizatii polimetalice;
 • 1993 - 1996: Curator (Muzeograf) al colecţiilor de Paleontologie şi Geologie Istorică din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti; Managementul Colecţiilor de Paleontologie, Geologie Istorică şi Stratigrafie.
 • 1996-2001: Asistent universitar, Catedra de Geologie şi Paleontologie, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti; Predare Lucrari practice: Paleontologie, Stratigrafie si Geologie Istorica, Paleoecologie.
 • 2001 – Septembrie 2006 : Lector universitar, Catedra de Geologie şi Paleontologie, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti; Predare curs si lucrari practice: Paleontologie, Indicatori biologici ai calitatii mediului, Geologie Generală, Geologia Romaniei (pentru studenţii facultăţii de Geografie), Elemente de geologie şi paleontologie (pentru studenţii facultăţii de Biologie); Metode biostratigrafice de reconstituire a paleomediilor – curs şi lucrari practice, Master.
 • Octombrie 2006 – prezent: Conferenţiar, Catedra de Geologie şi Paleontologie, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti; Predare curs si lucrari practice: Paleontologie, Indicatori biologici ai calitatii mediului, Geologie Generală, Geologia Romaniei (pentru studenţii facultăţii de Geografie).

 • Activitate didactică

  Discipline predate la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Catedra de Geologie şi Paleontologie şi normate în statul de funcţiuni al catedrei :


 • Paleontologie – lucrări practice, 1998 – prezent, anul II, anul I secţiile: Geologie, Geologie Tehnică, Ingineria geologică a mediului, Geofizică;
 • Paleontologie – curs, 2001 – prezent, anul II, secţiile: Geologie, Geologie Tehnică, Ingineria geologică a mediului, Geofizică;
 • Stratigrafie şi Geologie istorică – lucrări practice, 1998 – 2002, anul III, secţiile: Geologie, Geologie Tehnică ;
 • Paleoecologie – lucrări practice, 2001, 2002 anul III, Geologie, Geologie Tehnică ;
 • Elemente de geologie şi paleontologie – lucrări practice, anul I, Biologie ;
 • Metode biostratigrafice de reconstituire a paleomediilor (2002, 2003) – curs şi lucrari practice, Master.
 • Indicatori biologici ai calităţii mediului – curs şi lucrări practice (2003 –prezent) ;
 • Geologie generală – lucrări practice anul I Geologie, anul I Geografia Turismului (2006)

  Activităţi didactice desfăşurate la alte instituţii de învătămant din ţară şi din străinătate:

 • Paleontologie – lucrări practice, anul II, 1999 - 2000, Facultatea de Ecologie, Universitatea Ecologică, Bucureşti;
 • Stratigrafie şi Geologie istorică – lucrări practice, 1999 – 2000, lucrări practice, anul III, 1999 - 2000, Facultatea de Ecologie, Universitatea Ecologică, Bucureşti;
 • Geologia României – curs şi lucrări practice (2003- prezent) la Faculatea de Geografie.
 • Prelegeri despre Geologia Romaniei si Geologia Masivului Bucegi la Kent State University si la Univesity of Dayton (Ohio).

  Conducere de lucrari diplomă şi master (perioada 2000 – mai 2006):

 • 15 lucrari de diplomă;
 • 3 lucrari de master.

  Organizarea şi participarea la aplicaţii şi practici de teren cu studenţii:

 • în perioada 1998 – mai 2006 am participat în fiecare an la aplicaţiile şi practicile de teren organizate pentru studenţii din anul I şi III; anual am efectuat practică de teren cu studenţii din anii terminali, pentru realizarea proiectelor de diplomă.

  Aport la îmbogăţirea şi organizarea colecţiilor catedrei:

 • în perioada 1993 – 1996, ca muzeograf în cadrul catedrei de Geologie şi Paleontologie, am participat la reorganizarea şi întreţinerea colecţiilor catedrei, prin activităţi specifice;
 • am participat la îmbogăţirea colecţiei de paleontologie a catedrei cu număr foarte mare de exemplare fosile, numai o parte dintre acestea fiind inventariate până în prezent; procesul de inventariere al materialului fosil recoltat personal şi depus în colecţia facultăţii, se face progresiv pe măsură ce exemplarele fosile sunt studiate şi constitue obiectul unor lucrări publicate.

  Alte activităţi :

 • îndrumarea studenţilor care au realizat lucrări de cercetare în cadrul Simpozionului Naţional al Studenţilor Geologi : 2003, Cluj – o lucrare ; 2004, Bucureşti – 5 lucrări ; 2005 – Cluj – 3 lucrari
 • îndrumarea studenţilor care participă la reorganizarea colecţiilor catedrei;
 • diverse activităţi de ordin administrativ în cadrul catedrei.

 • Activitate de cercetare:

  Domenii de competenţă:

 • Paleontologia nevertebratelor, Paleoecologie, Stratigrafie şi Geologie istorică
 • Paleontologia şi paleoecologia faunelor de nevertebrate fosile din Jurasic pana in Pleistocen.
 • Managementul colecţiilor de paleontologie şi geologie istorică.
 • Geobiologie
 • Protecţia Patrimoniului Geologic

  Colaborari ştiinţifice internaţionale:

 • colaborare cu Universitatea din Kent (Ohio), U.S.A., parteneri: Prof. Emeritus Dr. Rodney Feldmann, Assistant Prof. Carrie E. Schweitzer; tematică: studiul arthropodelor decapode fosile din România;
 • colaborare cu Universitatea din Dayton (Ohio), U.S.A, partener Profesor Dr Michael Sandy; tematică: studiul brachiopodelor Jurasice şi Cretacice din România ;
 • colaborare cu Dr Robert BlodgetT U.S. Geological Survey, Anchorage, Alaska, U.S.A., tematică : studiul bivalvelor şi brachiopodelor de varsta Jurasic inferioar din Talkeenta Formation, Alaska ;
 • colaborare cu Dr. Paola Beccaro, Italia; tematica: studiul radiolarilor din depozitele oxfordiene din Munţii Bucegi;
 • colaborare cu Dr. Evgeny Sobolev, Institute of Petroleum Geology, Russian Academy of Sciences; tematica: studiul cephalopodelor nautiloidee de vârsta Jurasic mediu din Bucegi;
 • colaborare cu Dr. Daria K. Ivanova, Bulgarian Academy of Sciences, Geological Institute; tematica: studiul microfaunei din depozitele jurasice care aflorează în zona Valea Gaura – Şaua La Politzie, versantul vestic al Masivului Bucegi.

  Contracte şi granturi de cercetare ştiinţifică (în perioada 1990 – mai 2006) :

 • UBPDB – Baza de date paleobiologice a Universităţii din Bucureşti, Grant CNCSIS 2006-2008, cod 1022; Director de grant Conf. Dr Iuliana Lazăr;

 • Paleoecologia – cheie în descifrarea evoluţiei mediilor depoziţioanle ale Jurasicului şi Cretacicului din domeniul Getic, Grant CNCSIS cu cofinanţare internaţională (NSF, USA) Cod CNCSIS 304/2003-2005; Director de grant Lector Dr Iuliana Lazăr;

 • Fossils decapods from eastern Europe 2004-2006, Grant NSF, Manager of the project Dr. C. Schweitzer and Dr. R. Feldmann; membru;

 • NESMI Project, 2004-2005, contract nr. 46 (G1 RT-CT-2002-05078/2003); The impact of mining activities in the northern Apuseni Mts. Area (Romania); membru; director de proiect Prof. Dr. Ovidiu Dragastan.

 • Evoluţia tectono -sedimentară a platformelor carbonatate jurasice şi cretacice din România, Grant 42 CNCSU, 1997-2000, finanţat de Banca Mondială, membru; director de grant Prof. Dr. Ovidiu Dragastan.

 • Sistem informatic pentru prelucrarea datelor geologice – crearea bazei de date computerizate a colecţiilor de Paleontologie şi Stratigrafie, Grant 17 CNCSIS 1999 – 2000, membru; director de grant Prof. Dr. Daniel Scrădeanu;

 • Studiul micropaleontologic al depozitelor ponţiene din zona Pucioasa – Valea Bizdidel. Corelarea asociaţiilor de ostracode cu unităţiile sedimentare evidenţiate, colaborare cu IGM, 1995 – membru;

 • Studiul paleobatimetric al depozitelor mio-pliocene din Depresiunea Getică finanţat IGR, 1994 – membru.

 • Lista publicaţiilor ştiinţifice:

  Manuale, materiale didactice publicate:

 • Grigorescu, D., Andrasanu, A., Lazăr, I., Melinte, M., 1999, Stratigrafie şi Geologie istorică – Caiet de lucrari practice, p. 5-95, Ed. Ars Docendi Bucureşti, ISBN 973-99407-2-2.

 • Neagu, Th., Lazăr, I., Cirnaru, P., 2002, Paleozoologia Nevertebratelor Vol. I, 191 p., 10 pl., Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, ISBN 973-575-612-9.

 • Neagu, Th., Lazăr, I., Cirnaru, P., 2002, Paleozoologia Nevertebratelor Vol. II, 210 p., 47 pl., Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, ISBN 973-575-653-6.

 • Neagu, Th., Lazăr, I., Cirnaru, P., 2003, Paleozoologia Nevertebratelor Vol. III, 331 p., 33 pl., Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, ISBN 973-575-611-0.

  Lucrări ştiinţifice publicate:

 • Stoica, I., 1997. Paleoecology of Middle Jurassic bivalve communities from Strunga – Strungulita, western side of Bucegi Mountains. Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. I, p.101 – 106, Bucureşti.

 • Bărbulescu, A., Grădinaru, E., Stoica, I., 1997. Paleoecology of Early Bathonian molluscan faunas from Codlea area (South Carpathians). Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. I, p. 45-56, Bucureşti.

 • Lazăr, I., 1999. Middle Jurassic Anomalodesmatan bivalves from Strunga -Tataru, Bucegi Mountains. Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. II, p. 237-250, Cluj-Napoca.

 • Lazăr, I., 2002. Bivalves (Anomalodesmata) from Middle Jurassic deposits of the Western flank of Bucegi Mountains. Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. III, p.241-256, Iasi.

 • Lazăr, I., 2004, The Jurassic bivalve fauna from western side of Bucegi Mountains. Part I. Subclasses Palaeotaxodonta and Pteriomorphia (Orders Arcoida, Pterioida, Limoida). Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. IV, 10 p., 5 pls.,Cluj-Napoca.

 • Lazăr, I., Barbu, V., Popa E., M., 2004. Contributions to the Middle Jurassic of the Anina Region – the bivalve fauna (Part I). Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. IV, 10 p., 4 pls., Cluj-Napoca.

 • Lazăr, I., Barbu, V., 2004, A new species of the brachiopod genus Sphaeroidothyris from the Middle Jurassic (Bajocian) of Bucegi Mountains (Romania). Proceedings of the Romanian Academy, Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences,Vol.5, Issue 3, 131-139p., Bucharest.

 • Barbu V., Lazăr I., 2004. Statistical analysis of Middle Jurassic bivalve assemblages from Romania: a preliminary report. Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. 4, 1-11, Cluj-Napoca.

 • Feldman R., Lazăr I., Schweitzer, C., 2006 (submitted). New crabs (Decapoda:Brachyura:Prosopidae) from Jurassic (Oxfordian) sponge bioherms of Dobrogea, Romania. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no. 33.

 • Lazăr I., 2006. The Jurassic bivalve fauna from the western side of the Bucegi Mountains part II. Pteriomorphia. Acta Palaeontologica Romaniae, Vol. 5 (2005), 277-294. 

 • Damian R., Lazăr I., 2006. The stratigraphic position of the Upper Cretaceous inoceramids from the Olanesti – Cheia basin (Southern Carpathians). Acta Palaeontologica Romaniae, V.5 (2005) 95 - 106.

 • Lazăr I., Damian R., Barbu V., Stoica M., Csiki Z., 2006, Paleoecologia - cheie în descifrarea evoluţiei mediilor depoziţionale ale Jurasicului şi Cretacicului din domeniul Getic – raport de cercetare, Grant CNCSIS, cod 304 / 2003-2005. Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005, p. 1-29/29, ISSN- 1582-1218.

 • Feldman R., Lazăr I., Schweitzer, C., 2006. New crabs (Decapoda: Brachyura: Prosopidae) from Jurassic (Oxfordian) sponge bioherms of Dobrogea, Romania. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no. 33; p. 1-38.

 • Stoica, M., Lazăr, I., Vasiliev, I., Krijgsman, W., 2007. Mollusc assemblages of the Pontian and Dacian deposits from the Topolog – Arges area (southern Carpathian foredeep – Romania. Geobios, special volume;

 • Schweitzer, C., Feldman R., Shirk, A. M, Lazăr I., 2007. Differential diversity in Jurassic sponge-algal and coralline communities, Romania. 3rd Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapos Crustaceans – Milano, 23-25 May, 2007, Memoire swlla Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Volume XXXV – Fascicolo II.


  Cărţi publicate:

 • Lazăr Iuliana 2006. Jurasicul Mediu din Bucegi – versantul vestic – Paleontologie şi Paleoecologie. 185pp., pl. I – XL, Editura Ars Docendi, Bucureşti.

 • Csiki, Z., Grigorescu, D., Lazăr, I. 2006, editors of Acta Palaeontologica Romaniae, V.5 (2005), Bucharest; Ed. ArsDocendi.

  Lucrari in curs de publicare:

 • Beccaro P. and Lazăr I., 2007. Oxfordian radiolarians from the Bucegi and Piatra Craiului Mts.(South Carpathians, Romania). Geologica Carphatica, no 4/ 2007.

 • Nicolae Ticleanu, Iuliana Lazăr, Barbu Victor, Octavian Paunescu, 2006 – Geologie Generala – caiet de lucrari practice.

  Lucrări prezentate la reuniuni stiintifice internationale, cu abstractele publicate in volumele reuniunilor organizate de forurile stiintifice internationale recunoscute in domeniu:

 • Lazăr I., Sandy, M. R & Campbell, K. A., 2005. The paleoecologic, paleobiogeographic, and biostratigraphic significance of the Early Cretaceous rhynchonellid brachiopod Peregrinella from the Southern Carpathian Mountains, Romania; paper presented at the session No. 3, Salt Palace Convention Center: 151 ABC, 9:30 AM, Sunday, October 16, 2005; Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol. 37, No. 7, p. 14.

 • Lazăr, I., Feldmann, R. M., Schweitzer, C. E. & Shirk, A. M, 2005. Did sponges have crabs? The fauna of a unique sponge-algal cylindrical bioherm complex from the Upper Jurassic of Romania; Session No. 57; Posters; Salt Palace Convention Center: Hall C; 1:30 PM-5:30 PM, Sunday, October 16, 2005; Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol. 37, No. 7, p. 136.

 • Shirk, A. M, Feldmann, R. M., Schweitzer, C. E. & Lazăr, I. 2006. A Novel Assemblage of Decapod Crustacea from a Tithonian Coral Reef Olistolith, Purcãreni, Romania. Session No. 24, GSA North-Central Section–40th Annual Meeting (20–21 April 2006) Akron, Ohio, 11:20 AM, April 21, 2006; Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol. 38, No. 4.

 • Membru în societăţi profesionale:

 • American Paleontological Society, (din 2004);
 • Fundatia Ion Athanasiu (din 2004).
 • Societatea Geologică a României (secretar general in 2003);
 • Societatea Paleontologilor din România (din 1997);
 • Societatea de Protecţie a Mediului Geologic (din 1982);
 • din 2005 Membru in Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Bucegi;
 • din 2006 Membru in Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Buila – Vânturariţa.

  Organizare de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale :

 • secretar al comitetului de organizare al celui de al cincilea Simpozion National de Paleontologie si al Centenarului Catedrei de Paleontologie, Septembrie 2005 ; co-editor al volumului de abstracte, al volulmului al V-lea Acta Paleontologica Romaniae şi al ghidului de teren;
 • membru în colectivul de organizare al Reuniunii Anuale a Societăţii Geologice a României, GEO 2002 ;
 • participant şi co-organizator al GSSP meeting for the Olenekian-Anisian boundary, 2000, Tulcea, Romania. Directorul Proiectului Conf. Dr. E. Grădinaru.
 • membru în comitetul de organizare şi în colectivul de redactare al volumului de lucrări, al Primului Simpozion Naţional de Paleontologie, Bucureşti, 1997 ;

  Participări la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale :

 • SPR , Bucureşti 1997 - Primul Simpozion Naţional al Paleontologilor in România;
 • SPR , Cluj-Napoca 1999 – Al doilea Simpozion Naţional al Paleontologilor din România;
 • SPR , Iaşi 2001 – Al treilea Simpozion Naţional al Paleontologilor din România;
 • GEO 2002, Bucureşti - Reuniunea Anuală a Societăţii Geologice a României ;
 • SPR , Cluj-Napoca 2003 – Al patrulea Simpozion Naţional al Paleontologilor din România;
 • SPR , Bucureşti 2005 – Al cincilea Simpozion Naţional al Paleontologilor din România;
 • GSA, Denver November, 2004 - Geological Society of America – Anual Meeting;
 • GSA, Salt Lake City, Octombrie, 2005 - Geological Society of America – Anual Meeting;

 • Page made by Kogayon Association from
  Environmental Administration Found project

  Page translated by Daniela Sargu & Alan Kerslake