NEWS

The English version of the Buila-Vanturarita National Park web page - September 2007

details

CONTACT

Address:
Pietei 7, Horezu Town, Valcea County

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.180
Email:office@buila.ro

Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22/11/2006

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;
b) atribuire in gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, in conditiile prezentei legi;
c) braconaj - actiunea desfasurata in vederea obtinerii acelorasi efecte ca si prin actiunea de vanatoare, fara a fi indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia din urma;
d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;

legea_nr407.doclegea_nr407.doclegea_nr407.doc

Page made by Kogayon Association from
Environmental Administration Found project

Page translated by Daniela Sargu & Alan Kerslake