Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Legenda numelor localit??ilor din zon?

Se spune c? în zon? a existat un cioban bogat care st?pânea ?inuturile deluroase de la poalele Builei. Acesta avea 4 fii pe numele lor Costea, B?rbat, Dobre si Bodea, c?rora le-a împ?r?it mo?ia. Ace?tia au întemeiat satele: Coste?ti pe Valea Coste?ti, B?rb?te?ti ?i Bode?ti pe Valea Ot?s?ului ?i Dobriceni pe Valea Dobricenilor.

Legenda întemeierii M?n?stirii Arnota

Se spune c? înainte de a deveni domnitor al ??rii Române?ti, Matei Basarab a sc?pat de urm?rirea unei cete de turci schimbând ve?mintele cu un arn?ut de-al s?u, de unde numele locului Arnota (muntele ?i m?n?stirea) ?i ascunzându-se într-o mla?tin? pe locul c?reia a construit o m?n?stire când a fost însc?unat domn, locul unde î?i ?i afl? locul de veci domnitorul, al?turi de tat?l s?u.

Legenda Schitului Pahomie ?i a lui Sava Haiducul

Pahomie numele de c?lug?r al marelui ban Barbu Craiovescu, ctitorul M?n?stirii Bistri?a, în anii 1519-1520, zide?te ?i Schitul Pahomie, în amintirea faptului c? la Izvorul Frumos, în pustietatea Masivului Buila, în drumul pe care-l c?uta prin p?dure ca s? ajung? la Sibiu, spre a sc?pa de urgia lui Mihnea cel R?u, î?i g?se?te salvarea vie?ii sale ?i a celor care îl înso?eau în pribegie. Printre prietenii s?i se afla c?pitanul de oaste Sava, devenit Sava Haiducul, pentru faptul c?, z?bovind st?pânul s?u de mai mult? vreme aici, deseori a f?cut incursiuni prin localit??ile învecinate, pentru a face rost de hran?.

Legenda Schitului P?trunsa

Schitul are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, de la numele mamei episcopului Climent. Acest schit a fost construit în 1740 de c?tre Episcopul Climent al Râmnicului, în amintirea faptului c? aici a fost n?scut de mama sa Paraschiva Modoran din Pietrarii de Jos, fugar? peste munte de frica unei invazii turce?ti, ad?postindu-se la poalele Muntelui Buila, unde a fost “p?truns? de durerile facerii” în locul numit ast?zi P?trunsa.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.