Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Localit??ile din zon? – scurt istoric

La poalele Masivului Buila-Vânturari?a sunt câteva localit??i str?vechi: Ora?ul Horezu, Comuna Coste?ti (satele Coste?ti, Bistri?a, Pietreni ?i V?ratici), Comuna B?rb?te?ti (satele B?rb?te?ti, Bode?ti, Negrule?ti ?i Bârze?ti), Comuna Stoene?ti, Comuna P?u?e?ti, Ora?ul B?ile Ol?ne?ti (satele Cheia, Tisa, Comanca, Gurguiata).

Prezen?a omului în a?ez?rile de pe v?ile râurilor care curg la poalele Builei este foarte veche. Vestigiile neolitice descoperite în pe?teri ?i în preajma primelor vetre ale satelor atest? locuirea acestor meleaguri ferite de calamit??i din cele mai vechi timpuri. În Coste?ti a fost descoperit? cultura Ferigile, din a doua epoc? a fierului. Doi fra?i, B?rbat ?i fratele s?u Litovoi, au fost conduc?tori ai primelor organiza?ii de tip feudal din ?ara Româneasc? (sec. XIII). Urma?ii lui B?rbat se spune c? ar fi întemeiat B?rb?te?tiul.

În continuare istoria locurilor graviteaz? în jurul numeroaselor a?ez?minte monahale din zon?: M?nastirea Bistri?a, M?n?stirea Arnota, M?n?stirea Hurez, M?n?stirea S?r?cine?ti, Schitul Pahomie, Schitul P?trunsa, Schitul P?pu?a, Schitul 44 Izvoare, Schitul Peri, Schitul Iezer, Schitul Bradu, Schitul Jgheaburi, M?n?stirea Fr?sinei.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.