Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Membrii Consiliului ?tiin?ific:

Dr. D?nu? C?lin
Pre?edintele Consiliului ?tiin?ific – geograf, Institutul de Geografie al Academiei Române
...
Dr. Cristian Lascu
speolog, redactor ?ef Na?ional Geographic România
...
Conferen?iar Dr. Iuliana Laz?r
paleontolog, Facultatea de Geologie ?i Geofizic?, Universitatea Bucure?ti
...
Dr. Simona Mih?ilescu
biolog, Academia Român? – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
...
Prof. Dr. Cr?ciun Nicolae
biolog, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucure?ti
...
Dr. Gheorghe Ploaie
biolog, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii Vâlcea
...
Dr. Ing. Iovu Adrian Biri?
silvicultor, Secretar ?tiin?ific Institutul de Cercet?ri ?i Amenaj?ri Silvice Bucure?ti
...
Florina Ciubuc
Ministerul Mediului ?i Gospod?ririi Apelor
...
Drd. Corin Dobrinescu
geolog, ?ef arii protejate Age?ia Jude?ean? de Protec?ie a Mediului Vâlcea
...
Ing. Cosmin Botez
silvicultor, director Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
...
Drd. Monica Huidu
biolog Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
...
Ing. Mircea Verghele?
silvicultor, ?ef Serviciu Arii Protejate Regia Na?ional? a P?durilor Romsilva
...
Ing. Sorin Petrescu
silvicultor, director tehnic Direc?ia Silvic? Rm. Vâlcea
...
Drd. Florin Stoican
geolog, pre?edinte Asocia?ia Kogayon
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.