Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Schitul P?pu?a – Bistri?a

Biserica a fost zidit? în 1712, ctitorit? de c?lug?rii bistri?eni care îl aveau în frunte pe egumenul ?tefan. Ace?tia au închinat-o Sfântului Grigore Decapolitul. Zugr?veala din aceea?i epoc?, a fost f?cut? cu cheltuiala unor membri ai familiei Brâncoveanu.

La început, aici erau numeroase chilii în care se retr?geau în lini?te c?lug?rii c?rturari de la m?n?stirea Bistri?a, dar ast?zi nu s-a mai p?strat din vechiul schit decât biserica, aflat? lâng? cimitirul satului (serve?te ?i în prezent ca biseric? parohial? a satului Bistri?a).
Planul construc?iei este dreptunghiular (9,5 x 4,5 m la exterior), cu pridvorul retras cu circa 70 cm fa?? de zidul naosului. Este alc?tuit? din pridvor, naos ?i altar. Pridvorul este alc?tuit din ?ase coloane ?i dou? semicoloane cilindrice, cu arcade în semicerc. Pe naos se afl? o turl?, în plan octogonal, cu o baz? paralelipipedic? înalt?. Ca elemente decorative, la exterior sunt prezente brâuri de c?r?mid? aparent?, care înconjoar? biserica în dreptul strea?inii, bazei ?i p?r?ii superioare a turlei.

Pictura bisericii dateaz? din anul 1712, fiind opera zugravului Iosif ?i a ieromonahului Teodosie.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.