Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Pe?tera Arn?u?ilor

Se afl? în versantul drept al Cheilor Mânzului (Ol?ne?ti), la circa 1000 m altitudine absolut? ?i 60 m diferen?? fa?? de talvegul v?ii. Dezvoltarea pe?terii este de 150 m ?i are o deschidere mare (24/15 m), orientat? nord-vest, observabil? de jos, amplasat? pe un perete destul de abrupt. Pentru vizitare nu este nevoie de echipament special, ci doar de mijloace de iluminare. (C. Goran, 1983)

Este alc?tuit? dintr-un culoar dezvoltat aproape în linie dreapt?, ascendent ini?ial, apoi orizontal, mai larg la început ?i îngustat spre fund prin coborârea tavanului. Prezint? doar un mic diverticul lateral înspre deschidere, în peretele stâng. În prima parte culoarul este dezvoltat pe o suprafa?? de strat, apoi pe o diaclaz? cu profil de triunghi echilateral.
Pere?ii au pu?ine forma?iuni concre?ionare, doar în partea terminal? a culoarului, iar pe podea exist? doar câteva mici domuri, în rest fiind acoperit? cu mult material clastic ?i praf de argil? de decalcifiere ?i de mondmilch.

Este o pe?ter? rece (6° C în aer ?i 5,5° C în ap?, în iulie 1966), destul de umed? în por?iunea final?, unde se pot g?si ?i câteva bazinete cu ap?, ?i lipsit? de curen?i de aer.
Din punct de vedere faunistic pe?tera este s?rac?, cu pu?ine resurse trofice. Ca elemente strict cavernicole s-au descoperit aici dou? specii de miriapode diplopode (Dacosoma motasi) ?i chilopode (Lithobius decapolitus), ambele reprezentate prin foarte pu?ini indivizi.

Împreun? cu Pe?tera cu Lapte ?i cu pe?terile din Cheile Cheii, formeaz? nucleul de pe?teri cel mai estic din Carpa?ii Meridionali în care se gase?te faun? troglobiont?.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.