Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Pe?tera din Cheile Comarnicelor (Munteanu Murgoci)

Se g?se?te în Masivul Stog?oare, la circa 930 m altitudine absolut? ?i 30 m diferen?? fa?? de talvegul V?ii Cheia, în versantul stâng al cheilor.A fost cercetat? ?i descris? înc? din 1898 de c?tre Gh. Munteanu-Murgoci (C. Goran, 1983).

Deschiderea este mare (10/3 m) ?i orientat? înspre vest, iar pe?tera este constituit? din întret?ierea aproape perpendicular? a trei culoare dezvoltate pe diaclaze. Lungimea re?elei de culoare este de circa 235 m. Pentru parcurgere sunt necesare haine de protec?ie ?i mijloace de iluminare.

Galeria principal? este de dimensiuni mai mari (3-5 m l??ime ?i 5-8 m în?l?ime), concre?ionat? cu stalactite, stalagmite, coloane, gururi. În cap?t se remarc? un frumos grup de stalagmite ?i domuri denumit “Familia”. Dup? circa 50 m galeria principal? se intersecteaz? cu galeria Diaclazelor, dispus? aproape perpendicular. Spre stânga (culoarul cu guano) galeria este ascendent? pe primii 10 m ?i apoi descendent?, cu numeroase pr?bu?iri. Ramura din dreapta este concre?ionat? cu stalactite ?i stalagmite, iar în por?iunea final? ?i cu gururi, dincolo de care, printr-un pu? de 4 m, se p?trunde într-o galerie cu trei niveluri de eroziune.


Este o pe?ter? fosil?, orizontal? în prima parte, apoi u?or descendent?, relativ bine concre?ionat?, predominând scurgerile parietale, mai frecvente de-a lungul culoarului mijlociu (Culuarul cu guano). Podeaua este acoperit? peste tot cu mult material clastic, reprezentat prin fragmente de calcar sau concre?iuni. În culoarul mijlociu exist? petice de guano, iar în ultima por?iune buc??i de lemne putrede. Tot în por?iunea terminal? se afl? un mic bazinet cu ap?. Dup? morfologie ?i orientarea culoarelor fa?? de vale, pe?tera reprezint? f?r? îndoial? un meandru fosil al râului Cheia.

Pe?tera este relativ rece (7° C în aer ?i 6,2° C în ap?, în iulie 1966), foarte umed?, lipsit? de curen?i de aer.

Faunistic este relativ bogat?, aici ad?postindu-se specii troglobionte de miriapode diplopode (Dacosoma motasi ?i Trachysphaera racovitzai), coleoptere trechine (Duvalius delamarei). Se g?sesc ?i fosile de Ursus spalaeus.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.