Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Pe?tera Pagodelor

Pe?tera este situat? în peretele vestic al Muntelui Stog?oare, în peretele din dreapta al Oga?ului Ursului, la o altitudine relativ? de 150 m fa?? de talvegul v?ii Cheia.

A fost explorat? ?i cartat? în anul 1976 de c?tre speologii vâlceni ai Cercului de Speologie “Niphargus” Râmnicu Vâlcea.


Intrarea este dubl?, sub forma unei diaclaze, cu o sec?iune de 1x1 m. Dup? o scurt? galerie u?or descendent?, urmeaz? o galerie strâmt?, lung? de 18 m, pân? la “Strâmtoarea Nasturilor Pierdu?i”, de unde se l?rge?te (1-3 m l??ime ?i 2-3 m în?l?ime) ?i continu? pe înc? 100 m lungime. Are o denivelare total? de 10 m ?i este foarte bogat? în speleoteme. Speleotemele, de?i modeste ca dimensiuni, sunt foarte frumoase: stalactite conice ?i stalagmite fistulare, fragile ?i policrome. Pe podea se afl? stalagmite “gulerate’, care au avut baza inundat?, la nivelul apei fiind depus un brâu de calcit. Cele mai frumoase sunt “pagodele”, stalagmite conice în trepte. Aici se gase?te ?i un depozit de argil? de un tip mai deosebit, par?ial litificat, acoperit pe alocuri de o glazur? calcitic? str?lucitoare, depus? pe marginile cr?paturilor ultimei usc?ri a materialului. Argila, deosebit de fin?, provine dintr-o perioad? în care infiltra?iile din pe?ter? alimentau un mic lac, ale carui ape au fost pierdute prin fisurarea calcarului. M?rturii ale existen?ei acestui lac sunt brâurile care marcheaz? nivelurile de depunere a calcitului de pe pere?ii pe?terii.

Pentru vizitare sunt necesare surse de lumin?, haine de protec?ie, iar datorit? dimensiunilor reduse ale galeriilor, vizitarea trebuie facut? în grupuri de maxim 3 persoane.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.