Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Activit??i curente
Activit??i curente desf?surate în cadrul Parcului Na?ional Buila Vânturari?a
...
Realizate
Proiecte finalizate pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
...
În derulare
Proiecte în curs de desf?surare pe teritoriul Parcului Na?ional Buila Vânturari?a
...

Raportul de activitate al Asocia?iei Kogayon pentru anul 2007

Raportul cuprinde detalii despre proiecele derulate în parc de Asocia?ia Kogayon în anul 2007

Asociatia_Kogayon_raport_activitate_2007.pdfAsociatia_Kogayon_raport_activitate_2007.pdfAsociatia_Kogayon_raport_activitate_2007.pdf

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.