NEWS

The English version of the Buila-Vanturarita National Park web page - September 2007

details

CONTACT

Address:
Pietei 7, Horezu Town, Valcea County

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.180
Email:office@buila.ro

Studiu sedimentologic al zăcământului de calcar de la Bistriţa

Lucrarea de faţă are ca temă studiul rocilor carbonatice din zăcământul de la Bistriţa, din calcarele jurasice din Masivul Buila-Vânturariţa în sensul identificării posibilităţilor de valorificare economică a acestora.

În sedimentarul Masivului Buila-Vânturariţa nu s-au făcut până acum decât studii de
stratigrafie şi paleontologie, abordarea sedimentologică încercând să aducă lucruri noi în
cunoaşterea zonei.

Am încercat să studiez calcarele din Masivul Buila-Vânturariţa prin analize
sedimentologice, specifice rocilor carbonatice, realizate pe un număr mare de eşantioane
prelevate din Masivul Buila-Vânturariţa cu concentrare pe perimetrul zăcământului de calcar de la Bistriţa.

În primul capitol am făcut o prezentare generală a cadrului geologic al regiunii studiate, în cel de-al doilea am expus pe scurt sistemele de referinŃă ale clasificării rocilor carbonatice şi a proceselor diagenetice, iar în cel de-al treilea capitol am prezentat succint metodele şi tehnicile de laborator folosite (reacţii cromatice şi amprente pe celuloid, catodoluminiscenţă).

Următorul capitol şi cel mai consistent este dedicat studiului petrologic şi al proceselor
diagenetice. În efectuarea acestui studiu au fost luate în consideraţie petrofaciesurile, biofaciesurile şi procesele diagenetice, încercând astfel să se pună un diagnostic facial şi să se reconstituie istoria diagenetică a depozitelor sedimentare din cadrul acestora.

Mulţumesc domnului Prof. Dr. Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române şi doamnei Lect. Dr. Cristina Panaiotu pentru sprijinul şi îndrumarea acordate la realizarea lucrării.

Studiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdf

Page made by Kogayon Association from
Environmental Administration Found project

Page translated by Daniela Sargu & Alan Kerslake