Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Studiu sedimentologic al z?c?mântului de calcar de la Bistri?a

Lucrarea de faţ? are ca tem? studiul rocilor carbonatice din z?c?mântul de la Bistriţa, din calcarele jurasice din Masivul Buila-Vânturariţa în sensul identific?rii posibilit?ţilor de valorificare economic? a acestora.

În sedimentarul Masivului Buila-Vânturariţa nu s-au f?cut pân? acum decât studii de
stratigrafie ?i paleontologie, abordarea sedimentologic? încercând s? aduc? lucruri noi în
cunoa?terea zonei.

Am încercat s? studiez calcarele din Masivul Buila-Vânturariţa prin analize
sedimentologice, specifice rocilor carbonatice, realizate pe un num?r mare de e?antioane
prelevate din Masivul Buila-Vânturariţa cu concentrare pe perimetrul z?c?mântului de calcar de la Bistriţa.

În primul capitol am f?cut o prezentare general? a cadrului geologic al regiunii studiate, în cel de-al doilea am expus pe scurt sistemele de referin?? ale clasific?rii rocilor carbonatice ?i a proceselor diagenetice, iar în cel de-al treilea capitol am prezentat succint metodele ?i tehnicile de laborator folosite (reacţii cromatice ?i amprente pe celuloid, catodoluminiscenţ?).

Urm?torul capitol ?i cel mai consistent este dedicat studiului petrologic ?i al proceselor
diagenetice. În efectuarea acestui studiu au fost luate în consideraţie petrofaciesurile, biofaciesurile ?i procesele diagenetice, încercând astfel s? se pun? un diagnostic facial ?i s? se reconstituie istoria diagenetic? a depozitelor sedimentare din cadrul acestora.

Mulţumesc domnului Prof. Dr. Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române ?i doamnei Lect. Dr. Cristina Panaiotu pentru sprijinul ?i îndrumarea acordate la realizarea lucr?rii.

Studiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdf

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.