Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Valea Prislop (Izvorul Priboi) (racord traseul 3) – Muntele Cacova (racord traseul 5) – Vârful Piatra (1643 m) – Curm?tura Builei (racord traseele 6, 7) – Vârful Vânturari?a Mare (1885 m)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
8.88 689.7 1879.6 1880.8 1191.1 1461.1 -271.2

Timp de mers :

  • vara : 7 - 8 h
  • iarna : interzis

Locuri de ad?post : Ad?postul de la Izvorul Priboiului, Refugiul Curm?tura Builei

Puncte de alimentare cu ap? : Izvorul Priboiului, Curm?tura Builei

Descriere : Este traseul crestei principale a Masivului Buila-Vânturari?a, traseu cu grad sporit de dificultate, cu diferen?? de nivel de urcat de peste 1000 m, interzis iarna datorit? parcurgerii unor por?iuni foarte expuse.

Traseul porne?te din Valea Prislop (Coste?ti), amonte de Izvorul Priboiului (ad?post, izvor, panou informativ). Începem urcu?ul u?or, pe un drum vechi de tractor, mai întâi prin p?dure de molid ?i pin, apoi prin p?durea de fag. Dup? cca. 30 minute ajungem la un platou de unde urc?m pe versantul din dreapta pân? la un izvor. Aici drumul se pierde ?i urc?m o por?iune mai abrupt? prin stânga izvorului. Dup? aceast? por?iune reg?sim vechiul drum care ne scoate în 30 minute sub stâncile de pe versantul nord-vestic al Muntelui Cacova. Ie?im în creast? în punctul unde întâlnim un stâlp indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 5 marcat cu triunghi ro?u, care urc? din satul Pietreni. În vale se v?d 3 stâni, de la dreapta la stânga: Cacova – lâng? o dolin? cu un mic lac, La V?c?rie ?i Piatra – lâng? o dolin? mai mare, de asemenea cu lac. De aici traseul merge numai pe creast?, linia abruptului fiind principalul element de orientare. Marcajele sunt f?cute pe stânci, de multe ori la nivelul solului, iar c?rarea pe cea mai mare parte a crestei nu este vizibil?.

De aici traseul merge pe creast? în direc?ia nord-est. Urc?m pe Muntele Cacova ?i dup? 10 minute ajungem la o nou? intersec?ie, de unde ne desp?r?im de traseul nr. 5, care coboar? pe versantul nord-vestic al crestei, pentru a ajunge la Cabana Cheia. Dup? alte 10 minute de urcat pe Culmea Ple?uv? ajungem în Vârful Cacova, de unde coborâm într-o ?a care marcheaz? limita dintre mun?ii Cacova ?i Piatra. Continu?m urcu?ul în aceea?i direc?ie ?i dup? 30 minute ajunge pe Vârful Piatra (1643 m), de unde ni se deschide priveli?te spre Vârful Buila. Dincolo de adâncul V?ii Coste?ti se înal?? ?irul plaiurilor sudice ale C?p??ânii: mun?ii Z?noaga ?i Netedu, apoi culmile înalte Zmeuretul ?i Lespezi. Spre sud se v?luresc la nesfâr?it dealurile subcarpatice. Din vârf traseul continu? pe creasta pietroas?, spre nord, în lungul marilor abrupturi. Dup? aproape 5 min. ajungem la marginea unei mari rupturi de pant?, care bareaz? calea din trei p?r?i: în stânga, înainte ?i în dreapta, pr?p?stii adânci las? impresia c? ne înfund?m. Cam la 150 m în adânc, spre Curm?tura Buila, se vede o construc?ie p?r?ginit? de bârne la marginea p?durii - refugiul Curm?tura Builei (Refugiul Popii), transformat vara în stân? - ?i o stân? recent reconstruit?. Ca s? coborâm pân? acolo trebuie s? alegem una din cele dou? variante prin hornuri, numite de c?tre ciobani hudud?uri, bucini?uri sau hoage. Cel mai accesibil dintre hornuri este cel vestic, numit „Bucini?ul Mare”. Poteca reapare abia în buza superioar? a hudud?ului ?i se las? între pere?i pân? jos, unde hudud?ul se l??e?te pe panta ierboas? ?i debu?eaz? pe culmea îngust? a Curm?turii Builei (1540 m). Aici se afl? un stâlp indicator la intersec?ia cu traseul nr. 6 marcat cu punct galben care urc? din B?rb?te?ti pe la Schitul P?trunsa ?i traverseaz? creasta coborând în Valea Coste?ti ?i traseul nr. 7 marcat cu cruce albastr?, ce urc? din B?rb?te?ti.

De la refugiu, poteca urc? piepti? prin poian? spre nord-est. Dup? 15 min. prin p?dure ea cote?te la dreapta, spre gol, la marginea c?reia traverseaz? o mic? strung? prin care se iese în Muntele Albu. Spre sud-vest se deschide priveli?te c?tre Claia ?ucla, pere?ii hornurilor ?i Vârful Piatra. Din strung?, direc?ia de mers se schimb? spre stânga, poteca apropiindu-se din nou de creast?. R?zbind pe platoul Muntelui Albu, poteca se r?sfir? în fire greu de urm?rit. Pe stânga, pe m?sur? ce urc?m paralel cu creasta, se adânce?te un mic canion relativ adânc, prelungit pân? sub strea?ina Vârfului Buila (1849 m). Urc?m pân? atingem din nou creasta în vârf. Spre nord-est, muchia de calcar devine din ce în ce mai accidentat?, iar piscurile tot mai ascu?ite. În imediata vecin?tate se ridic? Vârful ?tevioara cu profil triunghiular, desp?r?it de Buila printr-o ?a înalt? (circa 1780 m). La baza pere?ilor, dincolo de pânzele de grohoti?, se z?re?te Poiana de Piatr?. Din Vârful ?tevioara urmeaz? o coborâre destul de rapid? printre jnepeni pân? în ?aua nordic?, ?aua ?tevioara (1790 m). Aici se afl? un indicator marcând cap?tul traseului nr. 9 marcat cu punct albastru, care urc? în creast? de la Schitul Pahomie pe Muchia Frumoas?.

Din ?aua ?tevioara se urc? în 30 minute Vârful Vânturari?a Mare (1885 m), cel mai interesant, accidentat ?i mai înalt din masiv. Aici se afl? un stâlp indicator care ne arat? c? traseul de creast? continu? înspre nord-est, dar ne avertizeaz? c? traseul este periculos ?i închis. Por?iunea pân? în Curm?tura Oale (intersec?ia cu traseul nr. 10, marcat cu punct galben) se poate parcurge în cca. 3 ore, dar este recomandat? numai turi?tilor experimenta?i. Traseul nu este remarcat, prezint? dificult??i de orientare prin desele schimb?ri de direc?ie de-o parte ?i de alta a crestei, prezint? câteva pasaje expuse, coborâri pe hornuri înclinate, zone înjnepenite.

Se recomand? pentru acest traseu solicitarea unui ghid la Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.