Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Satul Valea Cheii – Schitul Iezer – Valea Cheia (comun cu traseul 8) – Cantonul Silvic Comarnice (racord cu traseul 13) – Cabana Cheia (pe Brâna Caprelor) (racord traseele 5, 13, 14, 15, 17, 18)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
14.31 442.9 909.3 1216.6 773.7 1664.4 -1198.0

Timp de mers :

  • vara : 4 – 5 h
  • iarna : interzis pe Brâna Caprelor

Locuri de ad?post : Schitul Iezer, Cantonul Silvic Codric, Cabana Cheia

Puncte de alimentare cu ap? : Schitul Iezer, Cantonul Silvic Codric

Descriere : Traseul face leg?tura dintre Satul Cheia ?i versantul nord-vestic al crestei. Este un traseu u?or în prima parte, pe drum forestier, dar cu grad sporit de dificultate în partea final?, când trebuie parcurs? Br?na Caprelor, traseu cu multe por?iuni expuse, interzis iarna. Se recomand? ca aceast? por?iune s? fie parcurs? doar de turi?ti experimenta?i, pentru restul existând varianta mai lung? dar mult mai u?oar? a traseului nr. 13, marcat cu cruce galben?, care ajunge la Cabana Cheia pe drumul forestier.

Traseul începe din Satul Cheia, unde se afl? un stâlp indicator. Pe o por?iune de 9 km pe drumul forestier, traseul este comun cu traseul nr. 8, marcat cu cruce ro?ie ce merge în Satul B?rb?te?ti pe la schiturile Pahomie ?i P?trunsa. Dup? 3 km de la plecare ajungem la Schitul Iezer, apoi l?s?m pe rând în stânga o caban?, un canton silvic ?i v?ile C?l?uzul Mare, Valea Lupului ?i Cracul Tisei ?i ajungem dup? 9 km la intersec?ia cu drumul spre Schitul Pahomie, de unde ne desp?r?im de traseul nr. 8 marcat cu cruce ro?ie. Aici se afl? o troi??, un panou informativ ?i un stâlp indicator.

Continu?m pe drumul forestier de pe Valea Cheia, trecem de ni?te ruine ale unor cl?diri ?i de o intersec?ie cu un drum forestier care vine din stânga (Valea Neagr?), punct de unde intr?m în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a (limita marcat? cu p?trat ro?u cu chenar alb) ?i dup? 4 km ajungem la un stâlp indicator, de unde traseul p?r?se?te drumul forestier. Înainte pe drum continu? traseul nr. 13, marcat cu cruce galben?.

De la intersec?ie urc?m în stânga în p?dure ?i ajungem într-un mic platou, în dreptul Cantonului Silvic Codric. Urc?m în stânga pe muchie, prin exploatarea forestier? ?i în 30 minute ajungem la baza stâncilor. De aici schimb?m direc?ia de mers înspre dreapta, pe curb? de nivel. Dup? 10 minute ie?im într-o rari?te, de unde începe traseul pe Brâna Caprelor. Acesta mai întâi urc? printr-o zon? cu grohoti? de la baza peretelui calcaros ?i apoi prin p?dure pân? într-o muchie. Dac? urc?m 20 m în dreapta ajungem într-un pisc de unde ni se deschide priveli?tea asupra Cheilor Cheii dar ?i asupra masivelor Cozia ?i Nar??. Poteca firav? continu? prin p?dure pe la baza peretelui, traverseaz? o zon? expus? f?r? vegeta?ie, reintr? în p?dure printr-un aluni?, apoi coboar? printr-o zon? mai abrupt? ?i mai periculoas? cu r?d?cini ca puncte de sprijin. Continu?m pe brâna îngust? având din loc în loc ca sprijin molizi ?i mesteceni ?i dup? 30-40 minute de la intrarea pe Brâna Caprelor ajungem la un alt punct de belvedere, de unde vedem întregul sector de chei. De aici coborâm în stânga pentru a traversa un vâlcel abrupt cu grohoti?, ne înscriem dup? traversare pe lâng? peretele din stânga ?i coborâm în serpentine scurte pân? aproape de nivelul râului. Travers?m un vâlcel cu grohoti?, apoi o zon? cu blocuri mari de calcar pr?bu?ite ?i coborâm pân? în apropierea cascadelor râului. De la râu începem din nou s? urc?m, strecurându-ne printre ?i pe sub blocuri imense de calcar, pân? ajungem la zona unde râul se domole?te, semn c? am str?b?tut cheile ?i zona cu calcare. De aici poteca devine vizibil? ?i continu? pe malul râului prin p?dure. Ocolim Santinela Cheii, trecem un izvor ?i dup? 10 minute prin p?dure ajungem la Cabana Cheia, situat? pe malul stâng al Pârâului Comarnice, înconjurata de forma?iuni calcaroase: Muntele Stogu în nord-est, Masivul Stog?oare în est, Claia Strâmb? ?i Santinela Cheii în sud.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.