Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

B?ile Ol?ne?ti – Valea Ol?ne?ti – Cantonul Silvic Mânzu (comun cu traseul 16) – ?aua Prislopel (racord cu traseele 15, 19, apoi comun) - ?aua La Lac (racord cu traseul 13, apoi comun) – Curm?tura Stog?oare – Cabana Cheia (racord traseele 5, 12, 13, 17, 18)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
15.06 485.3 909.3 1181.2 700.7 1574.5 -1182.1

Timp de mers :

  • vara : 6 – 6 ˝ h
  • iarna : 8 – 9 h

Locuri de ad?post : Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, Ad?post ?aua Prislopel, Cabana Cheia

Puncte de alimentare cu ap? : Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, ?aua La Lac, Cabana Cheia

Descriere : Este unul dintre cele 4 trasee care fac leg?tura între B?ile Ol?ne?ti ?i Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Este un traseu lejer, f?r? dificult??i deosebite (în cea mai mare parte este pe drumuri forestiere), f?r? prea mari diferen?e de nivel, care poate fi parcurs atât vara, cât ?i iarna.

Traseul porne?te din centrul sta?iunii (430 – 520 m) pe ?oseaua care urc? pe lâng? parc spre Izvorul nr. 24. La circa 2 km ajunge în dreptul taberei ?i cabanei Comanca. Înainte de podul de peste Râul Ol?ne?ti întâlnim indicatorul care marcheaz? intersec?ia cu traseele nr. 15 marcat cu cruce ro?ie ?i nr. 19 marcat cu cruce albastr?, care urc? pe interfluviul dintre râurile Ol?ne?ti ?i Cheia. Trecem podul ?i continu?m pe drumul forestier de pe Valea Ol?ne?tiului. Traseul este comun pân? la Cantonul Silvic Mânzu cu traseul nr. 16, marcat cu triunghi galben. Trecem de o sta?ie de captare ap? ?i ajungem dup? 1 km în poienile de la Comanca, unde se afl? o biseric? ?i câteva cabane. Trecem râul ?i dup? 500 m ajungem la Cantonul Silvic Comanca (panou informativ). Înainte de confluen?a cu Valea Radi?a, la care ajungem dup? înc? 2 km, drumul p?trunde în cheile mijlocii ale V?ii Ol?ne?ti. Dup? confluen?? valea este strâmt? ?i din nou apar chei. Trecând pe malul stâng, drumul înso?e?te râul cu numeroase cascade. Trecem de Muntele Alionte, care trimite un pinten abrupt, silind râul s? se r?suceasc?. Dup? 6 km de la confluen?? ajungem la Cantonul Silvic Mânzu (710 m), unde traseele se despart (stâlp indicator), traseul nr. 16 marcat cu triunghi galben continuând pe Valea Ol?ne?ti.

De la Cantonul Silvic Mânzu p?r?sim drumul forestier de pe Valea Ol?ne?tiului, travers?m râul 20 m aval de canton ?i urc?m spre vest pe versantul Plaiului Prislopel, prin p?durea de molid. Ocolim pe la nord o pepinier?, dup? care ne continu?m urcarea, paralel cu firul izvorului Prislopel, mai întâi pe versant, apoi pe o muchie, iar dup? un sfert de or? ajungem în culmea care separ? v?ile Ol?ne?ti ?i Cheia, în ?aua Prislopel (800 m). Aici se afl? un mic ad?post ?i un stâlp indicator care marcheaz? intersec?ia cu traseele nr. 15 marcat cu cruce ro?ie ?i nr. 19, marcat cu cruce albastr?, care urc? din B?ile Ol?ne?ti pe interfluviu ?i merg la Cabana Cheia (comun de aici cu traseul nostru), respectiv în culmea principal? a Mun?ilor C?p??ânii (comun de aici cu traseul nostru pân? În ?aua La Lac). Tot aici întâlnim ?i limita Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, care pân? în ?aua La Lac este comun? cu traseele turistice, marcat? cu p?trat ro?u cu chenar alb.

Din ?aua Prislopel schimb?m direc?ia de mers înspre nord, urc?m pe marginea unei poieni pân? într-un mic vârf, apoi ne continu?m drumul pe muchie, spre Muntele Sterpu, având în stânga p?duri b?trâne de fag, iar în dreapta p?duri tinere, uneori l?st?ri?uri. Dup? 30 minute ajungem la un drum de tractor, ?i dup? înc? 5 minute de mers pe acesta ajungem în ?aua La Lac (820 m), unde ne intersect?m cu drumul care urc? pe Valea Cheia (traseul nr. 13, marcat cu cruce galben?).

Din ?aua La Lac, traseul nostru este comun cu traseul nr. 13 marcat cu cruce galben? (vezi descriere) ?i cu traseul nr. 15, marcat cu cruce ro?ie.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.