Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

La Cittŕ B?ile Ol?ne?ti – La Valle Ol?ne?ti – La Stazione Forestale Mânzu (comune a 14, 16) – La Sella Prislopel (comune a 14) – La Sella Al Lago – La Sella H?d?r?u (incrocio percorso 18) – Il Rifugio Cheia (incrocio percorsi 5, 12, 14, 17, 18)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
15.28 485.2 909.3 1180.5 700.1 1649.2 -1265.2

Timp de mers :

  • vara : 6 – 7 h
  • iarna : 8 – 9 h

Locuri de ad?post : Ad?post ?aua Prislopel, Cabana Cheia

Puncte de alimentare cu ap? : ?aua La Lac, Cabana Cheia

Descriere :

Este unul dintre cele 4 trasee care fac leg?tura între B?ile Ol?ne?ti ?i Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Este un traseu lejer, f?r? dificult??i deosebite, f?r? prea mari diferen?e de nivel, care poate fi parcurs atât vara, cât ?i iarna.

Traseul este numai pe culme, pe interfluviul dintre râurile Cheia ?i Ol?ne?ti.

Traseul porne?te din centrul sta?iunii (430 – 520 m) pe ?oseaua care urc? pe lâng? parc spre Izvorul nr. 24. La circa 2 km ajungem în dreptul taberei ?i cabanei Comanca. Înainte de podul de peste Râul Ol?ne?ti întâlnim indicatorul care marcheaz? intersec?ia cu traseele nr. 14 marcat cu band? galben? ?i nr. 16 marcat cu triunghi galben, care urc? pe Valea Ol?ne?ti. Traseul este comun cu traseul nr. 19 marcat cu cruce albastr?, pân? în ?aua La Lac.

De la intersec?ie urc?m în stânga, pe drumul spre Satul Gurguiata, pentru ca în dreptul primului stâlp de curent electric s?-l p?r?sim ?i s? urc?m în dreapta pe muchie. Urc?m pe aceasta, având în dreapta versan?ii cu p?duri de fag ai V?ii Ol?ne?ti ?i în stânga o p?dure de stejar (în exploatare). Dup? 30 minute ajungem într-o culme, de unde coborâm pân? în valea din dreapta, urc?m pe firul acesteia ?i în curând ajungem într-o poian?, în ?aua Gurguiata (775 m), în dreptul unei troi?e. La 50 m înainte de a ie?i din p?dure întâlnim un izvor.

În ?a se poate ajunge ?i pe alte dou? variante: pe drumul care porne?te din locul indicatorului sau pe poteca ce urc? din dreptul izvorului nr. 24. Din ?a, dac? urm?m drumul, ajungem în dou? ore la Schitul Bradu.

Din ?a, traseul urmeaz? drumul pe liziera p?durii 100 m, dup? care intr?m pe o c?rare printre dou? garduri îndreptându-ne spre nord. Reintr?m în p?dure ?i urc?m pe muchia împ?durit?, având în stânga ?i dreapta poienile din Gurguiata. Urc?m pe muchie, pe c?rarea larg?, mai întâi prin p?durea de fag, apoi printr-o planta?ie de molid ?i ajungem la o troi?? veche în Muntele Gurguiata (875 m). Continu?m traseul pe muchie ?i urc?m spre nord, cu mici urcu?uri ?i coborâ?uri, trecem prin stânga Pietrelor lui Bot (un vârf din gresii împ?durit cu pini), apoi urc?m ?i coborâm succesiv Muntele Fântânele, Plaiul Piatra T?iat?, Muntele Alionte ?i Vârful Genunchiul Calului (930 m). Din vârfurile acestora, ni se dezv?luie printre arbori una dintre cele mai spectaculoase imagini ale crestei sudice a Masivului Buila-Vânturari?a. Din Vârful Genunchiul Calului coborâm constant prin p?dure pân? la ad?postul din ?aua Prislopel.

Din ?aua Prislopel, traseul nostru este comun cu traseul nr. 14 marcat cu band? galben? (vezi descriere).

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.