Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

B?ile Ol?ne?ti – La Valle Ol?ne?ti – La Stazione Forestale Mânzu (comune a 14, 15) – Le Gole di Ol?ne?ti – La Cima Folea

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
22.37 485.2 1582.6 1600.3 1119.9 2622.9 -1518.8

Timp de mers :

  • vara : 6 – 7 h
  • iarna : 8 – 9 h

Locuri de ad?post : Canton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu, Stâna Folea, Stâna B?trân?

Puncte de alimentare cu ap? : CCanton Silvic Comanca, Canton Silvic Mânzu

Descriere : Este unul dintre cele 4 trasee care fac leg?tura între B?ile Ol?ne?ti ?i Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Este un traseu lejer, f?r? dificult??i deosebite (în cea mai mare parte este pe drumuri forestiere), f?r? prea mari diferen?e de nivel, care poate fi parcurs atât vara, cât ?i iarna.

Traseul porne?te din centrul sta?iunii (430 – 520 m) pe ?oseaua care urc? pe lâng? parc spre Izvorul nr. 24. La circa 2 km ajunge în dreptul taberei ?i cabanei Comanca. Înainte de podul de peste Râul Ol?ne?ti întâlnim indicatorul care marcheaz? intersec?ia cu traseele nr. 15 marcat cu cruce ro?ie ?i nr. 19 marcat cu cruce albastr?, care urc? pe interfluviul dintre râurile Ol?ne?ti ?i Cheia. Trecem podul ?i continu?m pe drumul forestier de pe Valea Ol?ne?tiului. Traseul este comun pân? la Cantonul Silvic Mânzu cu traseul nr. 16, marcat cu triunghi galben. Trecem de o sta?ie de captare ap? ?i ajungem dup? 1 km în poienile de la Comanca, unde se afl? o biseric? ?i câteva cabane. Trecem râul ?i dup? 500 m ajungem la Cantonul Silvic Comanca (panou informativ). Înainte de confluen?a cu Valea Radi?a, la care ajungem dup? înc? 2 km, drumul p?trunde în cheile mijlocii ale V?ii Ol?ne?ti. Dup? confluen?? valea este strâmt? ?i din nou apar chei. Trecând pe malul stâng, drumul înso?e?te râul cu numeroase cascade. Trecem de Muntele Alionte, care trimite un pinten abrupt, silind râul s? se r?suceasc?. Dup? 6 km de la confluen?? ajungem la Cantonul Silvic Mânzu (710 m), unde traseele se despart (stâlp indicator), traseul nr. 14 marcat cu band? galben? urcând spre ?aua Prislopel.

Continu?m drumul pe Valea Ol?ne?ti ?i dup? 3 km ajungem la un panou informativ ?i la un spa?iu de campare. Dup? înc? 1 km ajungem la o intersec?ie de drumuri ?i confluen?? de pâraie, de unde drumul p?r?se?te firul v?ii urcând în stânga pe versant, pentru a urca spre Cheile Ol?ne?ti (Folea), la care ajungem dup? 1 km de urcare, trecând de o serpentin?, Travers?m cheile ?i dup? înc? 3 km de urcu? pe drumul forestier dintre stânci ajungem la confluen?a a trei pâraie, unde este ?i cap?tul drumului, lâng? ruinele unor cl?diri, la circa 1320 m altitudine. De aici p?r?sim drumul ?i urc?m pe poteca ?erpuit? de pe muchia dintre izvoarele din dreapta, printr-o p?dure b?trân? de amestec. Dup? 30-40 minute de urcu? destul de greu (200 m diferen?? de nivel), ajungem într-o poian? la marginea unei p?duri mai tinere de molid, de unde schimb?m direc?ia de mers dinspre nord înspre nord-vest. Intr?m în p?durea de molid ?i dup? 15 minute de urcu? lejer ajungem într-o poian? în care se mai v?d resturile unei cabane. De aici în 5 minute urc?m printre molizi pân? într-o poian? mult mai mare, în dreptul unul vechi ad?post situat pe malul unui mic lac (1590 m), la nord de Vârful Folea. Aici intersect?m un drum de tractor destul de bun, pe care continu?m s? urc?m prin p??une înspre nord. Dup? 5 minute trecem pe lâng? o stân? (dreapta) ?i intr?m din nou în p?durea de molid. Drumul urc? prin p?dure pân? într-un vârf împ?durit (1770 m), al c?rui versant sudic a fost t?iat în urma unei doborâturi de vânt (priveli?te c?tre creasta Buila-Vânturari?a). Coborâm înspre nord tot prin p?dure pân? într-o poian?, de unde ne continu?m urcu?ul înspre nord-vest. Dup? 15 minute ie?im din p?durea de molid la golul alpin, aici acoperit cu ienuperi ?i afini?, în dreptul unei stâne (1810 m), unde se afl? ?i indicatorul care marcheaz? cap?tul traseului. De aici, putem urca în 15 minute pe la marginea p?durii pân? în Vârful Gera (1890 m), unde este cap?tul din creasta Mun?ilor C?p??ânii a alte dou? trasee: traseul nr. 18 marcat cu triunghi ro?u, care urc? de la Cabana Cheia ?i traseul nr. 19, marcat cu cruce albastr?, care urc? din B?ile Ol?ne?ti pe interfluviul dintre râurile Cheia ?i Ol?ne?ti.

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.