Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Satul Pietreni (racord traseul 5) – Cheile Coste?ti – Izvorul Priboiului (racord traseul 11) – Valea Prislop (racord traseul 4) – Cantonul Silvic Prislop – Valea Prislop (racord traseul 6) – Plaiul Netedu – Vârful Netedu (1757 m) (racord traseele 2, 17, apoi comun) – Vârful Lespezi (1822 m) – Vârful Govora (1958 m) – ?aua Zmeuret (racord cu traseul crestei principale a Mun?ilor C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
19.91 570.0 1951.7 1951.7 1386.1 1806.2 -433.1

Timp de mers :

  • vara : 8-9 h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Plaiul Netedu – ?aua Zmeuret

Locuri de ad?post : Ad?postul de la Izvorul Priboiului, Canton Silvic Prislop, Cantonul Gura Plaiului, Stâna Netedu, Refugiul Lespezi

Puncte de alimentare cu ap? : Izvorul Priboiului, Stâna Netedu, Stâna Lespezi

Descriere : Traseul are ca punct de plecare (comun cu traseul nr. 5 care merge la Cabana Cheia) Satul Pietreni, traverseaz? creasta Buila-Vânturari?a pe Valea Râului Coste?ti ?i ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii în ?aua Zmeuret.

Traseul se suprapune par?ial (în prima parte) pe un traseu de ecoturism amenajat în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Este un traseu lung dar f?r? dificult??i deosebite, în cea mai mare parte desf??urându-se pe drumuri forestiere.

Punctul de pornire îl constituie Satul Pietreni, mai exact intersec?ia cu drumul c?tre Satul B?rb?te?ti, punct în care se afl? un panou informativ ?i un stâlp indicator. Se porne?te pe drumul dinspre nord, ?i dup? 100 m se ajunge la o intersec?ie de drumuri ?i trasee (stâlp indicator). În dreapta este drumul spre Cabana Cheia (traseul nr. 5), iar traseul nostru continu? pe drumul forestier din stânga. Dup? 200 m se ajunge la o alt? intersec?ie (indicator), de unde se poate merge în stânga (500 m) pân? la Schitul 44 Izvoare (panou informativ). Continu?m urcarea pe drumul forestier principal, trecem de ultimele case ?i ajungem la o barier?, intrarea de pe aceasta vale în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a, semnalizat? cu panou informativ. De aici drumul urc? abrupt în serpentine pân? într-un punct de belvedere cu vedere spre satele din sud ?i Cheile Coste?ti (panou informativ). Continu?m urcarea înc? jum?tate de or?, pe drumul din dreapta râului, din ce în ce mai aproape de nivelul acestuia. În momentul în care dep??im creasta calcaroas? valea se l?rge?te ?i cursul râului se lini?te?te. Dup? înc? 15 minute ajungem la un ad?post, unde se afl? ?i izvor (Izvorul Priboi) ?i un panou informativ. De aici continu?m înspre nord ?i dup? 300 m, înaintea travers?rii râului pe pod, întâlnim intersec?ia marcat? cu stâlp indicator. De aici porne?te în dreapta traseul nr. 11, traseul crestei Buila-Vânturari?a, marcat cu punct ro?u. Dup? traversarea râului ?i al?i 100 m ajungem la o intersec?ie de drumuri, de unde în stânga porne?te traseul nr. 4 spre Valea Bistri?a. Continu?m înainte pe drumul principal, trecem de dou? pepiniere ?i dup? circa 15 minute ajungem la Cantonul Silvic Prislop, unde este amenajat ?i un spa?iu de campare. Traseul continu? înspre nord, pe acela?i drum forestier care urmeaz? cursul râului. Dup? 30 minute ajungem la cl?direa din lemn a unui centru pentru colectarea fructelor de p?dure, loc de unde porne?te în dreapta traseul nr. 6 marcat cu punct galben spre Satul B?rb?te?ti (indicator). Dup? alt? jum?tate de or? ajungem la o confluen?? (indicator), de unde traseul p?r?se?te valea principal? ?i continu? înspre nord pe Valea Izvorului lui Ignat, afluent de dreapta al Coste?tiului. De aici drumul este prost, de multe ori fiind nevoi?i s? mergem direct pe firul v?ii. Continu?m 30 minute pe acesta pân? ajungem la cap?tul parcelei de p?dure exploatate (aflat? pe versantul din stânga), de unde p?r?sim valea urcând în stânga pe drumul de tractor al exploat?rii forestiere. Dup? 20 minute ajungem în culme ?i dup? alte 5 de mers pe aceasta înspre nord, la intersec?ia (indicator) cu traseul nr. 2, marcat cu band? albastr?, care urc? pe muchie din Satul Bistri?a. Din acest punct cele dou? trasee (2 ?i 3) merg împreun? pân? în ?aua Zmeuret (vezi descrierea traseului nr. 2).

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.