Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Valea Bistri?a (Între Râuri) (racord traseul 1) – Valea Târniciorului – ?aua Târnicior (racord traseul 2) – Valea Prislop (racord traseul 3)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
1.21 689.6 891.9 900.5 210.9 218.0 -15.7

Timp de mers :

  • vara : 30-40 min.
  • iarna : ľ - 1 h

Locuri de ad?post : Cantonul Silvic Între Râuri, Ad?postul de la Izvorul Priboiului

Puncte de alimentare cu ap? : Între Râuri, Izvorul Priboiului

Descriere : Este un traseu scurt, f?r? dificult??i, care face leg?tura pe un drum de tractor între v?ile râurilor Bistri?a ?i Coste?ti. Este mult mai u?or de parcurs dinspre Valea Coste?ti, întrucât aceasta se al? cu cca. 200 m mai sus fa?? de Valea Bistri?a.

Traseul porne?te din drumul forestier de pe Valea Bistri?a, 100 m amonte de cl?direa centrului de colectare a fructelor. Urcu?ul se face greu, pe lâng? valea izvorului Târniciorului chiar dac? este pe drum, panta fiind deosebit de mare. Se urc? în mod continuu 30 minute, la început ?i în partea final? traseul fiind chiar pe limita Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, marcat? cu p?trat ro?u cu chenar alb. Când ne apropiem de culme panta se mai domole?te ?i ajungem în culme în dreptul unui castel de ap?, unde se intersecteaz? traseul nr. 2 (indicator), marcat cu band? albastr?, care urc? din Satul Bistri?a, prin Arnota ?i ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii. De aici se coboar? imediat (100 m) în Valea Coste?ti.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.