Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Satul Pietreni (racord traseul 3) – Valea Pârâului Sec (Valea Morii) – Poiana Sc?ri?oara (racord traseul 6) – Muntele Cacova (racord traseul 11) – La Troi?? (racord traseul 6) – Poiana de Piatr? – Poiana Fa?a Piscului (Poiana Frumoas?) – Curm?tura Comarnice (racord traseele 10, 17, apoi comun cu traseul 17) – Cabana Cheia (racord traseele 12, 13, 14, 15, 18)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
17.13 574.5 894.3 1599.2 1024.7 1596.0 -1265.7

Timp de mers :

  • vara : 7 – 8 h
  • iarna : interzis pe por?iunea Muntele Cacova – Curm?tura Comarnice

Locuri de ad?post : Refugiul Sc?ri?oara, Stâna Sc?ri?oara, Stânele Cacova, Refugiul La Troi??, Refugiul Piscul cu Brazi, Cabana Cheia

Puncte de alimentare cu ap? : Refugiul Sc?ri?oara, Stânele Cacova, La Troi??, Izvoarele din Dosul Builei, Poiana Comarnice

Descriere : Acest traseu traverseaz? versan?ii nord-vestici ai Masivului Buila-Vânturari?a ?i face leg?tura între diversele poteci de acces la creast?. Este unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din zon?, care vara nu prezint? dificult??i deosebite, îns? iarna este interzis din cauza z?pezilor abundente ?i persistente pe por?iunea numit? “Dosul Builei”, zona de sub versan?ii nord-vestici ai crestei.

Punctul de pornire îl constituie Satul Pietreni, mai exact intersec?ia cu drumul c?tre Satul B?rb?te?ti, punct în care se afl? un panou informativ ?i un stâlp indicator. Se porne?te pe drumul dinspre nord, ?i dup? 100 m se ajunge la o intersec?ie de drumuri ?i trasee (stâlp indicator). În stânga este drumul pe Valea Coste?ti (traseul nr. 3). Traseul nostru intr? pe drumul forestier din dreapta, pe Valea Morii (Pârâul Sec) ?i dup? 300 m se ajunge la o barier? ?i intrarea în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a, marcat? cu un panou informative. Ini?ial drumul urmeaz? firul v?ii, apoi urc? pe versantul sudic al v?ii prin dou? serpentine largi, trece apoi pe versantul vestic prin traversarea v?ii în partea superioar? a acesteia ?i ajunge la o or? de la plecarea din sat într-o culme, unde întâlnim limita parcului ?i traseul nr. 6 (indicator), marcat cu punct galben, care urc? din Satul B?rb?te?ti. Din acest punct traseul are o por?iune comun? cu traseul nr. 6. De aici p?r?sim drumul forestier care continu? în stânga ?i urc?m înspre nord pe poteca de pe culme, pe care ajungem în 10 minute în Poiana Sc?ri?oara. Aici se afl? un refugiu, izvor, panou informativ ?i spa?iu de campare amenajat.

De la refugiul travers?m poiana înspre est pân? în culme, de unde ni se deschide o frumoas? priveli?te c?tre mun?ii Cozia ?i Nar??. Din culme schimb?m direc?ia spre nord, intr?m în p?dure ocolind ?i ajungem la zona stâncoas? pe care o ocolim pe o brân? pe la est. Dup? 100 m ajungem la o vale unde este o intersec?ie (indicator), de unde p?r?sim în dreapta traseul nr. 6 care merge spre P?trunsa. Urc?m în stânga pe un vâlcel ?i ie?im în culme într-o poieni??. De aici urc?m pe culme înspre nord-vest, intr?m pentru pu?in timp în p?dure, pentru a ie?i apoi într-o alt? poian?, mai mare, Poiana ?oprul ?olii (circa 1175 m), unde se afl? o stân? p?r?sit? ce poate servi ca ad?post. Intr?m din nou într-o p?dure rar? de fag, travers?m o mic? ?a de unde se vede în stânga drumul forestier, apoi urc?m pe potec? înspre nord pân? ie?im la golul alpin din Muntele Cacova în dreptul stânei La V?c?rie. Aici g?sim ?i ap? la izvor. De la stân? schimb?m direc?ia înspre vest, travers?m o vale pe la baza unui versant cu grohoti? ?i urc?m în culme în dreptul unei doline lâng? care se afl? stâna din Cacova. De la stân? urc?m spre nord pân? în creast?, unde întâlnim un indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul crestei Buila-Vânturari?a, traseu marcat cu punct ro?u. De aici se poate coborî în Valea Coste?ti pe versantul nord-vestic al Muntelui Cacova. Urm?m creasta pe o por?iune scurt? în cere cele dou? trasee merg împreun?, pân? întâlnim un alt indicator, de unde coborâm din creast? pe versantul nord-vestic al acesteia. Se coboar? în p?dure pân? la baza abruptului, de unde poteca noastr? continu? s? înainteze înspre nord-est pe sub abrupturile mun?ilor Cacova ?i Piatra, în general pe curb? de nivel. Dup? 20 minute ajungem la o nou? intersec?ie marcat? cu stâlp indicator, de unde coboar? în stânga spre Valea Coste?ti traseul nr. 6 marcat cu punct galben. Urmeaz? o mic? por?iune de urcu? lejer, pe traseu marcat ?i cu punct galben, pân? în punctul numit La Troi??, sub Curm?tura Builei. Aici se afl? un mic refugiu, o troi??, un izvor cu ap? rece ?i un stâlp indicator marcând desprinderea traseului nr. 6 marcat cu punct galben, care urc? în Curm?tura Builei.

Traseul nostru continu? pe aceea?i direc?ie înspre nord-est, având în stânga p?duri tinere de amestec, iar în dreapta stânc?riile mun?ilor Buila ?i ?tevioara, v?ile abrupte ?i s?lbatice care coboar? din creast?, împ?durite cu molizi seculari sau înverzite de jnepeni. În 15 minute ajungem într-o rari?te, de unde se vede în stânga stâna din Dosul Builei. De aici poteca începe s? urce mai accentuat printre stânci pr?bu?ite pân? în Poiana de Piatr? (circa 1610 m), un loc deosebit de pitoresc, de unde ni se deschide o priveli?te deosebit? spre abruptul înjnepenit. Travers?m poian? ?i intr?m în p?durea de molid, trecem câteva vâlcele ?i dup? 20 minute ie?im într-o alt? poian?, mai mic? ?i mult mai abrupt? decât Poiana de Piatr?, numit? Poiana Fa?a Piscului sau Poiana Frumoas? (circa 1530 m). O travers?m ?i dup? alte 20 minute prin p?durea de molid ajungem în a treia poiana: Piscul cu Brazi. Este cea mai mic? dintre cele 3 poieni importante din Dosul Builei, îns? foarte pitoreasc?. În partea superioar? a acesteia se afl? ?i un refugiu amenajat într-o veche stân?, la care se ajunge urcând înspre sud. Din poian? intr?m iar??i în p?dure, travers?m o vale mai mare, unde se afl? ?i un izvor care nu seac?, apoi dup? un urcu? lejer de 15 minute ajungem în Curm?tura Comarnice (1525 m) într-o poieni??. Aici ne intersect?m cu traseul nr. 17 (indicator), marcat cu band? albastr?, care urc? de la Cabana Cheia (pe unde urmeaz? s? coboare ?i traseul nostru) spre creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii. Din poieni?? coborâm înspre est pe o potec? printre molizi ?i în 5 minute ajungem în Poiana Comarnice, în care se mai v?d resturile unei stâne. Aici se afl? o nou? intersec?ie marcat? cu stâlp indicator, de unde începe traseul nr. 10 marcat cu punct galben, care urc? în creast? în Curm?tura Oale ?i coboar? la Schitul Pahomie.

Din poian? coborâm în cca. 2 ore la Cabana Cheia. Poteca merge mai întâi înspre nord prin p?durea de molizi, coborând u?or, pentru ca apoi s?-?i schimbe direc?ia înspre est pe versantul sudic al V?ii Comarnice. Ajungem într-un platou împ?durit cu molizi, coborâm în continuare spre est, trecem prin stânga unei poieni - Poiana „Cu Bulbuce” (cca. 1320 m), aflat? într-o zon? depresionar? ?i dup? scurt timp ajungem la un vechi drum de tractor. De aici singura dificultate o constituie vegeta?ia arbustiv? abundent? care se afl? pe drum. Coborâm pe serpentinele drumului (8 curbe la dreapta) pân? la pârâu, de unde poteca îl urmeaz? pe acesta coborând u?or pân? la caban?.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.