Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Comuna B?rb?te?ti (racord traseul 6) – Valea Ot?s?ului (comun cu traseul 7) – Schitul P?trunsa (racord traseul 6) – Schitul Pahomie (racord traseele 9, 10) – Valea Comarnice – Valea Cheia (racord cu traseul 12, apoi comun) – Schitul Iezer – Satul Cheia

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
21.41 532.3 443.1 1031.4 588.2 1636.0 -1725.2

Timp de mers :

  • vara : 6 ˝ - 7 ˝ h
  • iarna : 8 – 9 h

Locuri de ad?post : Schitul P?trunsa, Schitul Pahomie, Schitul Iezer

Puncte de alimentare cu ap? : Valea Ot?s?u, Schitul P?trunsa, Schitul Pahomie, Schitul Iezer

Descriere : Traseul face leg?tura între dou? din satele de la poalele Builei: Cheia ?i B?rb?te?ti, trecând pe la 3 dintre schiturile din zon?: P?trunsa, Pahomie ?i Iezer. Este un traseu care nu prezint? dificult??i, fiind în mare parte axat pe drumuri forestiere, putând fi parcurs f?r? probleme ?i iarna.

Traseul are ca punct de plecare Satul B?rb?te?ti, mai exact cap?tul satului, în dreptul ultimelor case, din acela?i punct cu traseele nr. 6 ?i 7. Prima parte este comun? cu traseul nr. 7.

Prima parte a traseului este pe drumul forestier (3 km) de pe Valea Ot?s?ului. Parcurgându-l trecem mai întâi printr-o zon? cu poieni aflate de-o parte ?i de alta a râului ?i pe rând pe lâng?: barier?, panou informativ, troi?? cu izvor ?i amenaj?ri ale unei capt?ri de ap?: bazine, filtre, decantor, baraj de captare. La cap?tul drumului forestier ajungem la o intersec?ie ?i confluen?? (Valea P?trunsa cu Pârâul M?rului, care formeaz? Ot?s?ul), unde se afl? o cl?dire a Schitului P?trunsa, panou informativ ?i stâlp indicator ce marcheaz? desprinderea traseului nr. 7 care urc? în Curm?tura Builei.

Urc?m pe interfluviul dintre cele dou? v?i, pe poteca abrupt? de pe muchie. Dup? 15 minute trecem de pe muchie pe versantul vestic ?i ajungem la o mic? ?a de unde coborâm u?or pe versantul estic. Urc?m în 15 minute într-o mic? ?a unde se afl? amenajat un loc de odihn?, apoi urc?m din nou, mai întâi pe muchie, apoi pe versantul estic. Ie?im din nou în muchie într-un alt loc amenajat pentru odihn? ?i dup? alte 15 minute ajungem în Poiana P?trunsa (980 m), în dreptul unui panou informativ. De aici, la 100 m de coborât prin poian? înspre vest se afl? un spa?iu de campare amenajat. Tot aici se g?se?te ?i izvor. 50 m mai sus de panou se afl? stâlpul indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 6 marcat cu punct galben, ce urc? în creast? la Curm?tura Builei.

De la intersec?ie pornim înspre est, printre chilii, trecem de biserica nou?, de cl?dirile principale ?i biserica veche ?i ajungem la o troi?? cu izvor. Continu?m înspre est, travers?m o vale, urc?m în muchia marcat? cu o cruce, coborâm în valea urm?toare unde întâlnim o alt? troi?? cu izvor, urc?m din nou prin fâne?e pân? ajungem la marginea p?durii în dreptul unei troi?e de lemn. De aici poteca intr? în p?dure ?i dup? traversarea unei alte v?i ajungem la cap?tului drumului forestier. De aici coborâm în stânga pe drum, care coincide cu limita Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a (marcat? cu p?trat ro?u în chenar alb) pân? în vale la o ramp? de înc?rcat bu?teni, unde întâlnim o troi??. De aici drumul devine mult mai bun, pe curb? de nivel ?i dup? jum?tate de or? ajungem la Schitul Pahomie (820 m), având în permanen?? în stânga priveli?tea abruptului sud-estic al crestei.

În dreptul ultimei curbe, pân? a ajunge la schit, întâlnim intersec?ia cu traseul nr. 9, marcat cu punct albastru, care urc? în creast? în ?aua ?tevioara. Tot aici se afl? ?i izvor. Înainte de a coborî la schit trecem pe lâng? un panou informativ ?i un spa?iu de campare.

De la schit continu?m s? coborâm pe drumul forestier, trecem de cascada Izvorului Frumos ?i de intersec?ia cu traseul nr. 10 marcat cu punct galben care urc? în creast? în Curm?tura Oale ?i ajungem dup? 3 km în Valea Cheia (680 m), intersec?ie unde se afl? o troi??, panou informativ ?i stâlp indicator (intersec?ia cu traseul nr. 12 marcat cu triunghi albastru care urc? pe Valea Cheia). De aici pân? în sat traseu este comun cu traseul nr. 12. De la intersec?ie coborâm pe vale ?i ajungem dup? 9 km în Satul Cheia, trecând pe rând printr-un scurt defileu s?pat de Râul Cheia în conglomerate, de V?ile Cracul Tisei, Valea Lupului ?i C?l?uzul Mare, afluen?i de dreapta ai Râului Cheia. La 3 km de sat ajungem la Schitul Iezer, dup? ce trecem de un canton silvic ?i înc? o caban?.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.