Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Schitul Pahomie (racord traseele 8, 10) – Stâna ?tevioara – Muchia Frumoas? – ?aua ?tevioara (racord traseul 11)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
3.14 880.6 1782.2 1786.5 911.7 957.6 -56.0

Timp de mers :

  • vara : 4 – 4 ˝ h
  • iarna : interzis pe por?iunea Stâna ?tevioara – ?aua ?tevioara

Locuri de ad?post : Schitul Pahomie, Stâna ?tevioara

Puncte de alimentare cu ap? : Schitul Pahomie, Stâna ?tevioara

Descriere : Traseul este unul dificil, prin diferen?a mare de altitudine ce trebuie urcat? (aproape 1000 m) ?i prin traversarea unor por?iuni expuse în partea superioar?, iarna fiind interzis în por?iunea de gol alpin.

De la Schitul Pahomie pornim pe drumul forestier înspre P?trunsa pân? ajungem la un izvor, unde g?sim stâlpul indicator ce marcheaz? intrarea în traseu.

Traseul spre culme este foarte accidentat, uneori c?p?tând aspect alpin. Din punctul de ramifica?ie urc?m cca. 15 minute prin p?durea tân?r? de fag spre Muchia Frumoas?. Ajungem într-o rari?te de unde coborâm u?or la dreapta, pân? la baza stâncilor. Travers?m un vâlcel, apoi trecem printr-o mic? ?a împ?durit? ?i coborâm într-un vâlcel sec, dar cu vegeta?ie abundent?, pe care urc?m asiduu mai mult de jum?tate de or?, pân? în partea superioar? a acestuia. Travers?m versantul în dreapta pân? în partea superioar? a vâlcelului vecin ?i dup? înc? jum?tate de or? ajungem la limita p?durii. Intr?m în poiana unde se afl? o stân? veche ?i una recent construit?, în spatele c?reia g?sim ?i un bazin în care se adun? apa unui mic izvor. De la stân? pornim în stânga ?i dup? 5 minute de urcat printre fagii seculari ajungem la golul alpin. Urc?m pe vale înspre vest, având în stânga p?dure de molizi ?i în dreapta abruptul Vânturari?ei ?i Vioreanului. Dup? 30-40 minute de urcu? greu ajungem în muchie. De aici continu?m urcu?ul în dreapta, mai întâi pe muchie, apoi prin dreapta acesteia si din nou pe muchie, pân? ie?im în jum?tate de or? pe un platou la poalele Vârfului Vânturari?a. De aici schimb?m direc?ia de mers înspre nord-vest ?i ajungem dup? 15 minute în creast? în ?aua ?tevioara (1790 m), unde întâlnim stâlp indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 11, traseul crestei principale, marcat cu punct ro?u.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.