Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Nr. cod Denumire traseu Grad de dificultate Premiera Anul Reamenajare
FRAE UIAA      

1. Peretele Arnăuţilor

12.02.1.1 Hornul Arnăuţilor 5B   C-tin Georgescu, Cristian Andreescu 1976  

2. Peretele Peşterii

12.02.2.01 Scara Melcişorilor 4B   C-tin Georgescu, Constantin Braneci 1978  
12.02.2.02 Hornul Spălat        
12.02.2.03 Fisura Paltinului 4A   D. Pandiu, Constantin Braneci 1978  

3. Ţancul Însorit

  Tavanele Rândunelelor 5A   C-tin Georgescu, Florin Dumitrescu 1977  

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.