Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Schitul 44 Izvoare – Pietreni

Cunoscut ?i sub numele de Schitul de sub Piatr?, schitul a fost construit de c?tre egumenul ?tefan al m?n?stirii Bistri?a, în anul 1701, fiind metoc al acestei m?n?stiri.

Din vechiul schit nu s-a mai p?strat decât biserica ?i un zid de incint?.

Este o biseric? simpl?, în form? de nav?, cu pridvor închis (ulterior), naos ?i altar, având ca ornamenta?ie exterioar? câteva brâuri de c?r?mid? aparent? ?i un fronton cu icoana Sfântului ?tefan. Este acoperit? cu ?i??, acoperi?ul în patru ape fiind de o zvelte?e foarte elegant?.

Pictura este opera pictorului bistri?ean Efrem Zugravul, din p?cate deteriorat? în urma fisur?rii pere?ilor, ca urmare a zguduirilor produse de exploziile din cariera aflat? în apropiere.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.