Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Administra?ia parcului

Administra?ia parcului a fost constituit? în februarie 2006. Administrarea parcului este asigurat? de c?tre RNP Romsilva, în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile (nr. 102710/22.11.2005) (pdf 1), în parteneriat cu Asocia?ia Kogayon, organiza?ie neguvernamental? din Coste?ti-Vâlcea, conform protocolului de colaborare nr. Nr.12466/06.09.2005 (pdf 2) Personalul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, conform posturilor prev?zute în HG 2151/2004 este urm?torul:

Ing. Cosmin Botez – director

Domiciliu: Rm. Vâlcea
Data na?terii: 21.02.1968
Studii: licen?? în silvicultur? 1993
Contact: Tel: 0748/291025; Email: cosmin@buila.ro
botez_cosmin@yahoo.com

Drd. Florin Stoican – responsabil rela?ii cu comunit??ile, educa?ie ecologic? ?i turism

Domiciliu: Coste?ti - Vâlcea
Data na?terii: 14.01.1976
Studii: diplom? turism (1998), licen?? geologie (2004), master geologie (2005), doctorand geologie din 2006
Contact: Tel: 0723/071648; Email: florin@buila.ro
florinstoican@yahoo.com

Drd. Monica Huidu – biolog

Domiciliu: Coste?ti - Vâlcea
Data na?terii: 07.07.1980
Studii: licen?? biologie (2003), master biologie (2005), doctorand biologie din 2006
Contact: Tel: 0720/007713; Email: monica@buila.ro

Marius Popa – specialist IT

Domiciliu: Coste?ti - Vâlcea
Data na?terii: 21.02.1978
Studii: licen?? informatic? (2000), licen?? matematic? (2001), master matematic? (2001)
Contact: Tel: 0726/145535; Email: marius@buila.ro

Elisabeta Boagiu – economist

Domiciliu: Sl?tioara - Vâlcea
Data na?terii: 22.06.1954
Studii: licen?? economie (1977)
Contact: Email: elisabeta@buila.ro

Mihai B?ncescu – ?ef paz?

Domiciliu: Vaideeni - Vâlcea
Data na?terii: 13.09.1964
Studii: colegiu silvic (2007)
Contact: Tel: 0748/291034; Email: mihai@buila.ro

Nicolae T?n?sescu – ranger

Domiciliu: Horezu - Vâlcea
Data na?terii: 14.07.1972
Studii: licen?? silvicultur? (1996)
Contact: Tel: 0726/167937; Email: nicu@buila.ro

Georgian Fulgescu – ranger

Domiciliu: Pe?ceana - Vâlcea
Data na?terii: 20.01.1985
Studii: colegiu silvic (2007)
Contact: Tel: 0742/074576; Email: georgian@buila.ro

Viorel Popescu – ranger

Domiciliu: Rm. Vâlcea - Vâlcea
Data na?terii: 22.10.1968
Studii: ?coal? Postliceal? Tehnicieni Silvici
Contact: Tel: 0726/202764; Email: viorel@buila.ro

?tefan F?suiescu - ranger

Domiciliu: Polovragi - Gorj Data na?terii: Studii: Contact: Tel: ; Email: stefan@buila.ro

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.