Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Zonarea intern? a Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a

Zonele de conservare special? ale Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a includ parcelele ?i subparcelele forestiere 7N, 8A,B,C, 10B, 99B, reprezentând Rezerva?ia Cheile Bistri?ei, 98B, 99C, precum ?i golul alpin din Muntele Arnota, din U.P. V Bistri?a a Ocolului Silvic Romani, 3A,B, 4A,B,C, 5A, 5B (50%, partea din avalul Râului Coste?ti) din vestul V?ii Râului Coste?ti, 5D, 62A,C, zona neproductiv? 62N, 64A,B,C,D din estul V?ii Râului Coste?ti, 67A, 68A, din nordul Satului Pietreni, 65A,B, 61A (25%, partea superioar? a versantului stâng al Izvorului Priboiu Mic ?i partea dintre drum si Paraul Costesti – 5%), 61B, zona neproductiv? 61N, 63A, 63B (10%, partea superioara a versantului), 63C de la est de Valea Râului Coste?ti, 69A (25%, partea superioar? a versantului), 70 (25%, partea superioar? a versantului), 71 (70%, partea superioar? a versantului), 73C,D,E, enclava E4, 109A,B, enclavele E5 ?i E6 (Poiana Sc?ri?oara), 110A,B, enclava E11, 111, 112, 113A,B, enclava E9, 114B, enclava E10 (Poiana P?trunsa), 114A (20%, reprezentând partea superioar?, de la estul enclavei E9), 120, 121, 122, toate la sud-est de creast?, 60B, 58B, 57B, 49A,B, zona neproductiv? 49N, 44A,B,C,D, zona neproductiv? 44N, 43 (25%, partea superioar? a versantului), enclava E3, 40D (50%, partea superioar? a versantului), 39A (20%, partea superioar? a versantului), zona neproductiv? 39N, 38A (25%, partea superioar? a versantului), zonele neproductive 38N1 ?i 38N2, 35B, 36A (50%, partea superioar? a versantului), zona neproductiv? 36N, enclava E1, 37A,B,C,D,E, enclava E2, zona neproductiv? 37N, 36N toate în nord-vestul crestei, precum ?i golul alpin din zona Mun?ilor Cacova-Piatra-Albu, din U.P. VI Buila a Ocolului Silvic Romani, 81A (30% partea superioara a versantului), 81C (40%, partea superioar? a versantului), 81D (40%, partea superioar? a versantului), 81E, 90G, enclava E13, 96D 97D,E, enclavele E14 ?i E15, 98D, zona neproductiv? 98N, 100C, zona neproductiv? 100N, 101B, zona neproductiv? 101N, 103E, zona neproductiv? 103N, 102B, zona neproductiv? 102N, 104° (15% partea superiar? a versantului), 104D,E, 139A (50%, partea superioar? a versantului), zona neproductiv? 139N, 140A (5%, partea superioar? a versantului), 140B, zona neproductiv? 140 N, 141B, 142B (80% deasupra ultimei serpentine a drumului), zona neproductiv? 142N, toate la sud-estul crestei, 106A,B,C, 105A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, zona neproductiv? 105N, 137A,D, 138A,B,C,D,E, zonele neproductive 138N1 ?i 138N2, din nord-vestul crestei, precum ?i golul alpin din zona Vioreanu-Stogu, din U.P. I Cheia a Ocolului Silvic Rm. Valcea fost Ol?ne?ti, 45A (25%, partea superioar? a versantului), zona neproductiv? 45N, 46C (25%, partea superioar? a versantului), zonele neproductive 46N ?i 49N, 49B (50%, partea superioar? a versantului), 50A, 50B (50%, partea superioar? a versantului), 50C,D, zonele neproductive 50N1 ?i 50N2, 51A (25%, partea superioar? a versantului), zona neproductiv? 51N, 70A, zona neproductiv? 70N, 71 A,B zona neproductiv? 71N, din U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm. Valcea fost Ol?ne?ti. Zonele neproductive 138N ?i 142N, din U.P. I Cheia ?i parcelele ?i subparcelele 49B, 50A,B,C,D, 70A, 71B, 46C, zonele neproductive 50N1, 50N2, 45N, 46N, 49N, 51N, 70N, 71N, din U.P. II Ol?ne?ti a Ocolului Silvic Rm. Valcea fost Ol?ne?ti constituie Rezerva?ia Muntele Stogu, cu o suprafa?? de circa 50 ha. Parcelele 105H ?i 105I reprezint? Rezerva?ia Cheile Cheii, cu o suprafa?? de 10 ha, înfiin?at? prin decizia Consiliului Popular Jude?ean Vâlcea nr. 384/1980.
Parcelele ?i subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentele silvice ale Ocoalelor Silvice Rm. Valcea fost Ol?ne?ti ?i Romani întocmite în august 1995, fiind incluse ?i pe h?r?ile silvice ce fac parte integrant? din amenajamente.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.