Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Biserica Bolni?a – Bistri?a

Din ctitoria Craiove?tilor, ast?zi se mai p?streaz? doar bisericu?a Bolni?ei (1520-1521), o construc?ie modest? (11 x 4 m), din piatr? (bolovani de râu) ?i pe alocuri c?r?mid?, de tip nav?, f?r? turl?, acoperit? cu ?i??. Biserica are un naos p?trat, cu altarul rotunjit în interior, f?r? pronaos. Bolta este de form? cilindric? ?i f?r? turl? (indiciu de vechime mare

 • asem?nare cu Cotmeana). Are o impresionant? fresc? interioar?, realizat? de Dumitru Chirtop în jurul anului 1520, fiind a doua ca vechime din Oltenia dup? cea de la m?n?stirea Cozia (1388), din tradi?ia paleolog? târzie, când începeau s? p?trund? în Balcani elemente artistice folosite de iconografii cretani. Biserica este închinat? „Schimb?rii la fa??”. Ulterior, vornicul ?erban Cantacuzino (portretul s?u este zugr?vit în stânga u?ii, împreun? cu cel al doamnei sale Adriana) i-a ad?ugat un pridvor deschis, de zid?rie, pe stâlpi de piatr?, zugravit de Iosif ieromonahul ?i Harinte, în stil brâncovenesc (1710).

  În imediata apropiere a bisericii Bolni?a, se mai pot vedea:
 • Casa bolni?ei – construit? de c?tre arhimandritul Gavriil Petrovici în anul 1836, spa?iile sale cunoscând diferite întrebuin??ri: spital, ?coal?, st?re?ie, locuin?? (casa preo?ilor) ?i domiciliu for?at al lui Ion Antonescu.
 • Cavoul D?sc?li?ei – construit din c?r?mid? de c?tre arhitectul Nae Panait, ad?postind osemintele Mariei Dumitra?cu, întâia înv???toare a orfelinatului.
 • Cavoul episcopului Vartolomeu St?nescu – cl?dire monumental? în stil bizantin, datând din anul 1933.
 • Vila episcopului Vartolomeu – construit? în 1933 de acela?i episcop, remarcându-se prin autenticul stil românesc, cu cerdacuri deschise, cu arcuri în semicerc, a?ezate pe stâlpi din lemn sculptat ?i vopsit.
 • Câteva exemplare de castani comestibili (Castanea sativa) seculari, în gr?dina din vestul m?n?stirii.
 • Podul Bibescu Vod?, aflat la ie?irea Bistri?ei din chei, construit între anii 1846-1848.
 • Crucile monumentale s?pate în peretele drept al Cheilor Bistri?ei, la ie?irea acesteia dintre pere?ii de calcar, datând din timpul domniei lui Carol I (probabil 1867, în urma vizitei acestuia).

 • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.