Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Cazare, cabane, refugii turistice, spa?ii de campare

Re?eaua unit??ilor de cazare cuprinde unit??i hoteliere în Rm. Vâlcea, B?ile Ol?ne?ti ?i Horezu, pensiuni turistice în localit??ile de la poalele Masivului Buila-Vânturari?a: Horezu, Coste?ti, B?rb?te?ti, Cheia ?i Ol?ne?ti, precum ?i de unit??i de cazare în M?n?stirile Bistri?a ?i Horezu. În parc exist? o singur? caban? turistic?, Cabana Cheia, aflat? pe versantul nord-vestic al crestei, la intrarea Râului Cheia în sectorul de chei omonim. În zona montan? se afl? 4 refugii turistice amenajate unde se poate dormi în conditii de bivuac:

 • Curm?tura Builei
 • Poiana Sc?ri?oara
 • Piscul cu Brazi
 • La Troi?? Mai pot fi folosite ca ad?posturi de vreme rea stânile (Arnota, Cacova (3), Piatra, Curm?tura Builei, Dosul Builei, ?tevioara ?i Oale), cantoanele silvice (Între Râuri, Prislop ?i Codric) ?i observatoarele (Izvorul Larg ?i Cacova). În parc exist? 8 locuri de campare amenajate (container pt. colecatrea de?eurilor, vatr? de foc, mas? cu b?nci, panou informativ):
 • Valea Bistri?ei - la nord de Cheile Bistri?ei
 • Prislop - lâng? cantonul silvic, la nord de Cheile Coste?ti
 • Poiana Sc?ri?oara
 • Poiana P?trunsa - la 200 m vest de schit
 • Pahomie - la 100 m vest de schit
 • Valea Cheia - la sud de tunel
 • Cabana Cheia - lâng? caban?
 • Valea Ol?ne?ti - la sud de Cheile Ol?ne?ti
 • Posibilitati de cazare

  Cabana Cheia
  Localizare: Valea Cheia, la intrarea Râului Cheia în Cheile Cheii.
  ...
  Cabana Redea
  Localizare: Satul Cheia, la 3 km de Schitul Iezer, pe malul Râului Cheia
  ...
  Pensiunea Ralu & Ello
  Localizare: Satul Pietreni, Comuna Coste?ti, la 3 km de centrul comunei ?i la 2 km de intrarea in Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
  ...
  Pensiunea Draghici
  Localizare: Orasul Horezu, la 45 km de Rm. Valcea ?i la 10 km de intrarea in Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
  ...
  Pensiunea Nicoleta
  Comuna Coste?ti, la 41 km de Rm. Valcea ?i 3 km de centrul comunei, la 3 km de intrarea in Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
  ...

  Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.