NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Administraţiei PNBV, adoptat în şedinţa din data de 29.11.2007.

Regulament_CC_PNBV.pdfRegulament_CC_PNBV.pdfRegulament_CC_PNBV.pdf

Funcţionare şi atribuţii

Ordinul MMGA nr. 568/2006

Art. 2. Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa funcţionează ca organism consultativ al Structurii de Administrare a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu.

Art. 3. Consiliului Consultativ este format din reprezentanţi ai persoanelor juridice propuse de către Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi agreate de conducerea instituţiilor nominalizate în prezentul ordin.

Art. 4. Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa are obligaţia de a furniza membrilor Consiliului Consultativ toate informaţiile cu privire la problemele intervenite în administrarea parcului, în vederea exprimării unui punct de vedere.

Art. 5. Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Art. 19. (2) Pe lângă structurile de administrare special constituite se înfiinţează consilii consultative de administrare, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în permetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicare măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.
(3) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor consultative de administrare se propun de către administraţia ariei naturale protejate şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

Pagină realizată de Asociația Kogayon din proiect finanțat de
Administrația Fondului pentru Mediu și cofinanțat de RNP Romsilva
Flag Counter