Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Consiliul Consultativ

Componen?a Consiliului Consultativ al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a a fost propus? de c?tre Administra?ia parcului ?i aprobat? prin Ordinul Ministrului Mediului ?i Gospod?ririi Apelor nr. 568/06.06.2006

Func?ionare ?i atribu?ii
Art. 2. Consiliului Consultativ al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a func?ioneaz? ca organism consultativ al Structurii de Administrare a Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, în baza unui regulament de organizare ?i func?ionare propriu...
...
Componen?a consiliului consultativ
Consiliul Consultativ este format din reprezentan?i ai...
...
Întâlniri
Întâlnirile consiliului consultativ si procesele verbale ale acestor întaliniri ...
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.