Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Localit??ile din zon? – scurt istoric
La poalele Masivului Buila-Vânturari?a sunt câteva localit??i str?vechi: Ora?ul Horezu, Comuna Coste?ti (satele Coste?ti, Bistri?a, Pietreni ?i V?ratici), Comuna B?rb?te?ti (satele B?rb?te?ti, Bode?ti, Negrule?ti ?i Bârze?ti), Comuna Stoene?ti,...
...
Specificul zonei, arhitectur?, tradi?ii, obiceiuri, me?te?uguri
Specificul zonei ,tradi?iile, obiceiurile ?i me?te?ugurile sunt strâns legate de principalele ocupa?ii ale localnicilor: p?storitul, prelucrarea lemnui ?i a pietrei, pomicultura, apicultura.
...
Legende
Legenda numelor localit??ilor din zon? Se spune c? în zon? a existat un cioban bogat care st?pânea ?inuturile deluroase de la poalele Builei. Acesta avea 4 fii pe numele lor Costea, B?rbat, Dobre si Bodea, c?rora le-a împ?r?it mo?ia. Ace?tia au întemeiat satele...
...
Manifest?ri periodice
În zon? au loc anual mai multe manifest?ri de tradi?ie
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.