Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Consiliul ?tiin?ific

Componen?a Consiliului ?tiin?ific al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a a fost propus? de c?tre Administra?ia parcului, avizat? de c?tre Academia Român? – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ?i aprobat? prin Ordinul Ministrului Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile nr. 524/30.04.2008.

Func?ionare ?i atribu?ii
Atribu?iile Consiliului ?tiin?ific sunt urm?toarele: a)sprijin? structurile de administrare ale Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, respectiv Consiliul Consultativ de administrare ?i Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a...
...
Regulament de func?ionare
Regulamentul de func?ionare al Parcului Naţional Buila Vânturariţa este prezentat in documentul ...
...
Membrii Consiliului ?tiin?ific
Membrii Consiliului ?tiin?ific sunt urmatorii ...
...

Intalniri

Decizii luate la intalnirea din 29-30 noiembrie 2007

Hotarari_Consiliu_Stiintific.pdfHotarari_Consiliu_Stiintific.pdfHotarari_Consiliu_Stiintific.pdf

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.