Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Func?ionare ?i atribu?ii

Ordonan?a de urgen?? nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice


Art. 19. (4) Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un consiliu ?tiin?ific, cu rol de autoritate ?tiin?ific?, pe teritoriul ariei naturale protejate.


(5) Componen?a ?i regulamentul de organizare ?i func?ionare a consiliilor ?tiin?ifice se propun de c?tre administra?ia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Române ?i se aprob? de Agen?ia Na?ional? pentru Arii Naturale Protejate.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.