Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

În derulare

DeschideInchide

Ranger Junior al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, sit Natura 2000
proiect implementat de Asocia?ia Kogayon

Perioada de derulare: februarie - octombrie 2007
Beneficiari: elevi ai ?colilor din zona parcului, parcul na?ional, turi?ti
Finan?ator: Funda?ia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc (15.000 lei)
Valoare: 34.450 lei
Parteneri: Inspectoratul ?colar Vâlcea, Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, Liceul Horezu, Clubul Copiilor Horezu, ?coala General? Coste?ti, ?coala General? B?rb?te?ti, ?coala General? Bode?ti, ?coala General? Pietrari, ?coala General? Cheia, ?coala General? Ol?ne?ti Sat, Liceul B?ile Ol?ne?ti

Obiective:
 • Asigurarea, pentru copiii ?colilor din zon?, a unei baze de cuno?tin?e referitoare la conservarea biodiversit??ii, prin intermediul unor prezent?ri ?i lec?ii în natur? ?i prin implicarea acestora în activit??i practice specifice
 • Transpunerea cuno?tin?elor teoretice ?i practice nou asimilate în desen ?i fotografie, în cadrul unei expozi?ii-concurs pe tema Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a ?i Re?eaua
 • Ecologic? European? Natura 2000

  Realizat:
 • Prezentari al parcului în 9 ?coli din zon?: Liceul Horezu, Clubul Copiilor Horezu, ?coala General? Coste?ti, ?coala General? B?rb?te?ti, ?coala General? Bode?ti, ?coala General? Pietrari, ?coala General? Cheia, ?coala General? Ol?ne?ti Sat, Liceul B?ile Ol?ne?ti.
 • Selec?ia echipajelor (8 copii) de Junior Rangeri din fiecare ?coal?
 • Organizarea de apica?ii practice cu copiii în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a - cunoa?terea parcului (flor?, faun?, geologie, geografie), a regulilor de vizitare a acestuia, a regulilor organiz?rii excursiilor în zona montan?.
 • Realizarea de c?tre copii a unor desene ?i fotografii în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.
 • Monitorizarea unor specii protejate reprezentative pentru Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
  proiect implementat de Asocia?ia Kogayon

  Perioada de derulare: august 2007 - noiembrie 2008
  Beneficiari: parcul na?ional, elevi ai ?colilor din zona parcului
  Finan?ator: Administra?ia Fondului pentru Mediu (90%)
  Valoare: 149.519 lei


  Obiective:
 • Monitorizarea a 6 specii protejate, reprezentative pentru Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a: capra neagr?,coco?ul de munte, flutura?ul de stânc?, tisa, floarea de col?, tulichina.
 • Cunoa?terea prin educa?ie ecologic? a Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a de c?tre copiii din comunit??ile locale
 • Program de instruire a personalului Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
 • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.