Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Localizarea geografic?

Masivul Buila-Vânturari?a este situat în partea central-nordic? a Jude?ului Vâlcea ?i face parte din Mun?ii C?p??ânii. Masivul iese în eviden?? fa?? de lan?ul principal al acestora, atât prin dispunere cât ?i prin constitu?ie ?i relief. Creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii, constituit? preponderent din ?isturi cristaline are o dispunere est-vest, cu creste secundare înspre nord ?i sud. Excep?ie fac dou? masive calcaroase, ale c?ror creste principale sunt dispuse pe direc?ia SV-NE: Masivul Târnovu în nord-vest ?i Masivul Buila-Vânturari?a în sud-est. Masivul Buila-Vânturari?a se întinde de la vest de Cheile Bistri?ei ?i pân? la est de Cheile Ol?ne?tilor (Folea). Leg?tura cu Mun?ii C?p??ânii este f?cut? prin Plaiul Netedu (interfluviul dintre râurile Bistri?a ?i Coste?ti), Plaiul Lespezi (interfluviul dintre râurile Coste?ti ?i Cheia) ?i Plaiul H?d?r?u (interfluviul dintre râurile Cheia ?i Ol?ne?ti). Creasta Buila-Vânturari?a are o extindere spa?ial? de tip liniar, cu o lungime de circa 14 km ?i o l??ime cuprins? între 0,5 ?i 2,5 m km (extinderea calcarelor jurasice). Altitudinea absolut? este în Vârful Vânturari?a Mare (1885 m), iar cea minim? la ie?irea Bistri?ei din chei (550 m). Principalele vârfuri ale masivului sunt, de la sud-vest spre nord-est, urm?toarele: Arnota (1183,7 m), Muntele Cacova (1525,1 m), Muntele Piatra (1643 m), Muntele Albu (1658,9 m), Buila (1848,6 m), ?tevioara (1847 m), Vânturari?a Mare (1885,2 m), Vioreanu (1866 m), Vânturari?a Mic? (1655 m), Stogu (981 m).

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.