Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Ordinanza Governativa 236/2000, Legge 462/2001, Legge 345/2006 – Il Regime delle aree naturali protette

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice


Având în vedere necesitatea ?i urgenţa compatibiliz?rii depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecţiei naturii ?i ţinând cont de faptul c? prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea p?s?rilor s?lbatice ?i ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale ?i a speciilor de flor? ?i faun? s?lbatice trebuie transpuse în legislaţia naţional?, iar pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor derivate din balene sau din alte cetacee, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.254/91 privind interzicerea utiliz?rii capcanelor de picior ?i a importului de bl?nuri ?i produse obţinute din animale capturate prin utilizarea capcanelor de picior sau a altor tipuri de capcane care nu sunt conforme cu standardele internaţionale ?i a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de flor? ?i faun? s?lbatic? prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, trebuie creat cadrul instituţional ?i sancţiunile pentru înc?lcarea prevederilor conţinute în acestea.

Având în vedere c? potrivit angajamentelor asumate de România prin documentul de
poziţie complementar - capitolul 22 "Mediu", pentru domeniul "protecţia naturii" nu exist? perioade de tranziţie, transpunerea ?i implementarea prevederilor comunitare trebuind s? fie depline la data ader?rii,
luând în considerare faptul c? statelor membre le sunt aplicate sancţiuni în cazul
transpunerii incomplete sau al implement?rii neconforme a prevederilor comunitare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicat?, Guvernul României adopt? prezenta ordonanţ? de urgenţ?.

02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.