Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Biserica Ovidenia - Pe?tera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul) – Bistri?a

Cel mai vechi monument istoric aflat în Pe?tera Liliecilor este bisericu?a Ovidenia. Se presupune c? prima biseric? din pe?ter? a fost ridicat? la sfâr?itul secolului al XIII-lea, aceasta ruinându-se în secolul al XIV-lea, când c?lug?rii au p?r?sit pe?tera ?i au construit biserica Bolni?a, în vremea egumenului de la Tismana.

Biserica Ovidenia a fost ctitorit? între anii 1633-1635, dar ultimele cercet?ri au stabilit c? a fost construit? în acela?i timp cu aducerea moa?telor Sfântului Grigore Decapolitul la m?n?stirea Bistri?a, în anul 1497. Ctitorul bisericu?ei se consider? a fi egumenul Macarie, al c?rui portret votiv se afl? pe peretele nordic, al?turi de cel al egumenului Daniil, ultimul dintre restauratori (1828, dup? altele în 1609 ?i 1769). Restaur?ri ulterioare au mai fost f?cute în anii 1944-1945 ?i 1977-1978.

Biserica a fost construit? atât pentru a servi drept l?ca? de cult, dar mai ales pentru a fi „taini??” a m?n?stirii. Aici au fost ascunse, în repetate rânduri, moa?tele Sfântului Grigore Decapolitul, odoarele m?n?stirii ?i chiar bunurile de pre? ale domnitorilor acelor vremuri, când ?ara se afla în pericol. În acest scop, a fost construit? o firid?, între peretele galeriei pe?terii ?i zidul vestic al bisericii, a c?rei intrare era prin altar, ?i care se zidea ?i se masca dup? ce bunurile de pre? erau ascunse acolo. Acestei ascunz?tori i se datoreaz? p?strarea pân? în zilele noastre a numeroase c?r?i de valoare ?i a altor obiecte de art? cu care se mândresc muzeele de ast?zi.

Biserica este construit? la cap?tul unui mic diverticul ce se desprinde din galeria principal? a pe?terii, într-un loc ascuns, fiind greu de observat, ?i este construit? par?ial din zid de c?r?mid?, par?ial cioplit? în pere?ii galeriei.

Datorit? conforma?iei galeriei, nu respect? specificul bisericilor ortodoxe, având altarul dispus spre nord-vest. Este alc?tuit? doar dintr-un naos de dimensiuni modeste (3 x 2,20 m) ?i dintr-un altar, iar în pere?ii laterali au fost decupate firide ce simuleaz? ferestrele.

Pictura, executat? în stil bizantin, este destul de prost p?strat?, atât din cauza umezelii din pe?ter?, cât ?i a turi?tilor care ?i-au l?sat „urmele” pe zidurile bisericii. Având în vedere anul ctitoriei, se poate presupune c? ar fi opera acelora?i me?teri zugravi care au pictat ?i biserica Bolni?a (Dobromir ?i ucenicii Dumitru ?i Chirtop).

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.