Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Schitul Pahomie - Cheia

Din pisania actual? a schitului rezult? c? întemeietori sunt Pahomie monahul ?i Sava Haiducul, în anul 1520, justificându-se numele de Schitul Pahomie de la Izvorul Frumos.

Dup? o alt? pisanie, acest Pahomie nu ar fi altul decât marele ban Barbu Craiovescu, ctitorul M?n?stirii Bistri?a, care în anii 1519-1520, când recl?de?te Bistri?a, zide?te ?i Schitul Pahomie, în amintirea faptului c? la Izvorul Frumos, în pustietatea Masivului Buila, în drumul pe care-l c?uta prin p?dure ca s? ajung? la Sibiu, spre a sc?pa de urgia lui Mihnea, î?i g?se?te salvarea vie?ii sale ?i a celor care îl înso?eau în pribegie. Printre prietenii s?i se afla c?pitanul de oaste Sava, devenit Sava Haiducul, pentru faptul c?, z?bovind st?pânul s?u de mai mult? vreme aici, deseori a f?cut incursiuni prin localit??ile învecinate, pentru a face rost de hran?.

Data de 1684 din pisania de ast?zi a schitului este presupus? a fi anul în care a avut loc repararea schitului, în acela?i an fiind renovat? ?i M?n?stirea Bistri?a de Constantin Brâncoveanu, în calitate de descendent al familiei Craiove?tilor.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.