Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea P?trunsa – B?rb?te?ti

Schitul are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, de la numele mamei episcopului Climent. Acest schit a fost construit în 1740 de c?tre Episcopul Climent al Râmnicului, în amintirea faptului c? aici a fost n?scut de mama sa Paraschiva Modoran din Pietrarii de Jos, fugar? peste munte de frica unei invazii turce?ti, ad?postindu-se la poalele Muntelui Buila, în locul numit ast?zi P?trunsa. Schitul este distrus în urma c?derii unei stânci, fiind ref?cut, în a doua jum?tate a secolului al XVIII-lea, de postelnicul Dumitru, protopopul Pietraru ?i postelnicul Ion B?rb?tescu, probabil urma?i ai episcopului Climent. Actuala construc?ie dateaz? din secolul al XIX-lea, iar pictura este în stil brâncovenesc cu influen?e populare (vezi Sf. Dumitru, Sf. Gheorghe pictat deasupra intr?rii la pridvorul exterior). Biserica a suferit modific?ri în anii 1963 ?i 1977, când a fost construit? casa st?re?iei în vremea stare?ilor Veniamin Grigorescu (1935-1975) ?i Paul Niculescu 1975-1990, atunci fiind închis pridvorul ?i biserica fiind acoperit? cu tabl?. În 2006 s-a ctitorit o nou? biseric?.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.