Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Pedologie

Solurile din Masivul Buila-Vânturari?a, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros, nu prezint? o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asocia?ii vegetale care s-au format pe acestea.
În ansamblu, între solurile Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a predominante sunt redzinele datorit? configura?iei calcaroase a masivului.

În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajisti alpine ?i de p?dure, cu reac?ie acid? ?i grade diferite de podzolizare.

În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice, brune acide ?i podzolice humico feriiluviale.

În cr?p?turile stâncilor se întâlneste sol turbos pe care s-au instalat specii cu adapt?ri speciale - hasmofite.

În lungul v?ilor se întâlnesc soluri aluviale.


Hart? realizat? în cadrul proiectului Asocia?iei Kogayon "Implementarea Re?elei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a ?i realizarea Planului de Management al parcului" finan?at de Administra?ia Fondului pentru Mediu si cofinan?at de RNP Romsilva

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.