Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Pe?tera Lacul Verde

Este situat? în peretele vestic al Muntelui Stog?oare, la o altitudine absolut? de circa 990 m ?i relativ? de 140 m fa?? de talvegul v?ii râului Cheia, în versantul stâng al Oga?ului Ursului, un adev?rat râu de grohoti?.

A fost explorat? ?i cartat? în anul 1978 de c?tre Cercul de Speologie “Niphargus” Râmnicu Vâlcea.

Are o intrare relativ mare, de circa 6x4 m. Imediat dup? aceasta urmeaz? dou? galerii: prima, foarte îngust?, are numai 10 m lungime; cealalt? este larg? ?i înalt?, cu podeaua dreapt?, acoperit? cu fragmente m?runte în primii 15 m ?i cu blocuri mari de calcar în rest, pr?bu?ite peste vechi concre?iuni.

Dup? 35 m galeria se ramific?. Cele dou? ramifica?ii, dup? ce îmbr??i?eaz? un imens pilier, se reîntâlnesc în Sala Mare. Ramifica?ia principal? are o pant? de 4 m, iar cea secundar? este u?or descendent?, neconcre?ionat? ?i foarte larg? (25 m).


Sala Mare (30x20x10 m) are podeaua accidentat? din cauza numeroaselor blocuri pr?bu?ite. Din col?ul sud-estic porne?te o galerie, la început ascendent?, cu mult material clastic, care se ramific? dup? 20 m. În dreapta galeria se termin? cu trei diverticule scurte, iar cea din stânga coboar? la un lac prins între pere?ii unei diaclaze, lat de 1 m, lung de 10 m ?i adânc pân? la 3 m. Prezen?a lacului într-o pe?tera fosil? suspendat? în calcare puternic fisurate se explic? prin impermealizarea pu?ului galeriei cu argil? de decalcifiere.

Prin deschiderea unor fisuri, este posibil ca lacul sa se dreneze, ca ?i cel din Pe?tera Pagodelor.Nu necesit? echipament special pentru vizitare, ci doar surse de iluminare.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.