Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Programul ecoturistic
Program ?i traseu ecoturistic realizate de Asocia?ia Kogayon în cadrul proiectului Por?ile Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a: natur? ?i spiritualitate" finan?at de catre Funda?ia pentru Parteneriat ?i Asocia?ia de Ecoturism din România ?i cofinan?at de Consiliul Jude?ean Vâlcea

Pentru vizitarea traseului adresa?i-v? administra?iei parcului

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.