NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Regulamentul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Capitolul 1

├Änfiin┼úarea, Scopul, Limitele, Zonarea ┼či Managementul Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa

Art. 1. Parcul Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa ( denumit ├«n continuare PNBV), ├«nfiin┼úat ├«n anul 2004 prin Hotararea de Guvern nr. 2151/2004, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei nr. 30/2005 este arie natural─â protejat─â de interes na┼úional, fiind ├«ncadrat, conform Ordonan┼úei de Urgen┼ú─â nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ┼či faunei s─âlbatice, modificat─â prin Legea nr. 462/2001, Ordinul nr. 1198/2005 ┼či Legea nr. 345/2006, la categoria parcuri na┼úionale, corespunz─âtoare categoriei a II-a IUCN.

Art. 2. (1) PNBV face parte din categoria parcurilor na┼úionale ┼či este arie natural─â protejat─â care are ca scop protec┼úia ┼či conservarea unor e┼čantioane reprezentative pentru spa┼úiul biogeografic na┼úional, cuprinz├ónd elemente naturale cu valoare deosebit─â sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alt─â natur─â, oferind posibilitatea vizit─ârii ├«n scopuri ┼čtiin┼úifice, educative, recreative ┼či turistice.
(2) PNBV este o arie protejat─â administrat─â ├«n special pentru protec┼úia ecosistemelor ┼či pentru recreere, corespunz├ónd categoriei II UICN.

Art. 3. (1) Descrierea limitelor teritoriale ale PNBV, conform HG 2151/2004, sunt prezentate în Anexa 1 la Regulament.
(2) Zonarea internă a PNBV, conform HG 2151/2004, este prezentată în Anexa 2 la Regulament.
(3) Harta cu zonarea internă este prezentată în Anexa 3 la Regulament.

Art. 4. Principalele zone funcţionale ale PNBV (zonarea internă) sunt:
A. Zona de conservare special─â, ├«n care sunt permise activit─â┼úi de natur─â ┼čtiintific─â ┼či educativ─â, turismul controlat ┼či utilizarea p─â┼čunilor de c─âtre localnici ├«n condi┼úiile stabilite de prezentul Regulament ┼či de Planul de Management al parcului (denumit ├«n continuare PM).
├Än interiorul zonei de conservare special─â se delimiteaz─â zone cu protec┼úie strict─â ├«n cadrul c─ârora sunt permise numai activit─â┼úi de cercetare, turism controlat ┼či activit─â┼úi de natur─â educativ─â. Zonele cu protec┼úie strict─â se constituie din totalitatea suprafe┼úelor acoperite cu vegeta┼úie forestier─â, jnepeni┼č ┼či al┼úi arbu┼čti, st├ónc─ârii ┼či grohoti┼čuri din zona de conservare special─â, precum ┼či alte suprafe┼úe, delimitate ┼či aprobate conform prevederilor PM.
B. Zona de conservare durabilă, în care sunt permise activităţi de gospodărire/valorificare a resurselor naturale, cu respectarea principiilor de utilizare durabilă a lor, în conformitate cu Planul de Management al PNBV.
C. Zona de dezvoltare durabil─â cuprinde perimetrele construite, care sunt delimitate ca atare ├«n Planurile de Urbanism General (PUG), ├«n zonele Bistri┼úa (Schitul P─âpu┼ča, M─ân─âstirea Arnota, Cariera Bistri┼úa), Pietreni (Schitul 44 Izvoare), ├Äntre R├óuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P─âtrunsa, Schitul Pahomie, Cantonul Silvic Comarnice, Cantonul Silvic Cheia. Limitele acestor zone sunt stabilite prin PUG aferente localit─â┼úilor Coste┼čti, B─ârb─âte┼čti ┼či Ol─âne┼čti.

Art. 5. (1) Responsabilitatea administr─ârii PNBV revine Administra┼úiei Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa (denumit─â ├«n continuare APNBV), subunitate a Direc┼úiei Silvice R├ómnicu V├ólcea din cadrul Regiei Na┼úionale a P─âdurilor-Romsilva, conform Contractului de administrare al PNBV nr. 102710/SB/22.11.2005 ├«ncheiat ├«ntre RNP-Romsilva ┼či Ministerul Mediului ┼či Gospod─âririi Apelor ┼či a Protocolului de colaborare nr. 12466/06.09.2005 pentru administrarea PNBV, ├«ncheiat ├«ntre RNP-Romsilva ┼či Asocia┼úia Kogayon.

(2) APNBV elaboreaz─â PM prin care se realizeaz─â gospod─ârirea unitar─â ┼či integrat─â a ariei naturale protejate, urm─âre┼čte respectarea acestuia, organizeaz─â ┼či desf─â┼čoar─â activit─â┼úi specifice ┼či supravegheaz─â toate activit─â┼úile care se desf─â┼čoar─â pe teritoriul PNBV, astfel ├«nc├ót s─â se asigure ├«ndeplinirea obiectivelor de management ale parcului na┼úional, ├«n conformitate cu obiectivele de parc na┼úional stabilite prin OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ┼či faunei s─âlbatice, modificat─â prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ┼či Legea 345/2006.

Art. 6. Activit─â┼úile APNBV legate de conservarea biodiversit─â┼úii sunt coordonate ┼či aprobate de Consiliul ┼×tiin┼úific al PNBV (denumit ├«n continuare CS), constituit ├«n baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ┼či faunei s─âlbatice, modificat─â prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ┼či Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 630/16.06.2006.

Art. 7.Participarea factorilor interesa┼úi la managementul PNBV se asigur─â prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ ├«n planificarea ┼či realizarea activit─â┼úilor legate de gospod─ârirea PNBV ┼či care este constituit ├«n baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ┼či faunei s─âlbatice, modificat─â prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ┼či Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului ┼či Gospod─âririi Apelor nr. 568/06.06.2006.

Art. 8. Activitatea APNBV legat─â de conservarea biodiversit─â┼úii este coordonat─â de c─âtre CS al PNBV. Eliberarea de acorduri de c─âtre APNBV pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi care pot avea impact negativ asupra mediului, ├«n cuprinsul parcului se face numai cu avizul CS.

Art. 9. Pe teritoriul PNBV ┼či ├«n vecinatatea acestuia se interzice desf─â┼čurarea de activitati care genereaz─â un impact negativ asupra mediului. Autorizarea activit─â┼úilor, planurilor ┼či proiectelor se face cu acordul APNPV. Comisia Monumentelor Naturii din Academia Rom├ón─â (denumit─â mai departe CMN) analizeaz─â ┼či avizeaz─â efectuarea de lucr─âri ┼či activit─â┼úi susceptibile de a avea impact negativ asupra mediului ├«n PNPV.

Capitolul 2

Reglementarea activităţilor în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Activit─â┼úi de silvicultur─â, v├ón─âtoare ┼či pescuit


Art. 10. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus ├«n PNBV se execut─â numai lucr─ârile prev─âzute ├«n amenajamentele silvice, cu respectarea reglement─ârilor ├«n vigoare privind zonarea func┼úional─â a p─âdurilor ┼či a PM al PNBV. Aprobarea amenajamentelor silvice se face ├«n urma aviz─ârii acestora de c─âtre APNBV.

Art.11. Alte lucr─âri ├«n afara celor prev─âzute ├«n amenajamentele silvice se execut─â cu acordul APNBV, avizul CMN, precum ┼či aprobarea autorit─â┼úilor publice centrale care r─âspund de silvicultur─â ┼či de mediu.

Art.12. APNPV are dreptul de a verifica aplicarea ├«n practic─â a tipului, intensit─â┼úii ┼či volumului tratamentelor/t─âierilor ├«n fondul forestier na┼úional ┼či ├«n vegeta┼úia forestier─â din afara fondului forestier na┼úional de pe raza PNBV. Structurile silvice de administrare sunt obligate s─â ├«nainteze APNBV pentru avizare borderoul/planul de amplasare a t─âierilor de mas─â lemnoas─â de pe suprafa┼úa PNBV ├«nainte de ├«nceperea noului an forestier iar ├«n situa┼úiile c├ónd nu se constituie borderou, punerea ├«n valoare ┼či autorizarea exploat─ârii se face cu acordul APNBV.

Art. 13. Amenajamentele silvice ┼či silvopastorale, at├ót pentru fondul forestier de stat c├ót ┼či pentru cel privat de pe raza PNPV, nu pot fi supuse aprob─ârii dec├ót cu avizul APNBV ├«n scopul punerii ├«n concordan┼ú─â cu PM al parcului. Pentru aceasta firma care efectueaz─â lucr─ârile de amenajare depune la APNBV o copie a carnetului de teren, ┼či invit─â la recep┼úia lucr─ârilor din teren un reprezentant al APNBV. Dup─â avizarea lucr─ârilor de teren, firma de amenajare ├«nainteaz─â administra┼úiei parcului o copie a listelor pentru conferin┼úa a II-a de amenajare cu cel pu┼úin 30 de zile ├«nainte de desf─â┼čurarea acesteia. Autoritatea competent─â pentru aprobarea amenajamentelor, invit─â un reprezentant al APNBV la conferin┼úele de amenajare ┼či la comisiile de avizare.

Art. 14. (1) Pe raza PNBV activitatea de vânătoare este strict interzisă.
(2) Este interzis accesul pe teritoriul PNBV a persoanelor cu arme de v├ón─âtoare, f─âr─â acordul APNBV. ├Äntruc├ót suprafa┼úa PNBV ├«mparte dou─â fonduri de v├ón─âtoare ├«n c├óte dou─â suprafe┼úe aflate ├«n sudul respectiv nordul parcului, administratorii acestora au obliga┼úia de a ├«n┼čtiinta APNBV ├«n timp util, ├«naintea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor de recoltare a v├ónatului desf─â┼čurate pe teritoriul celor dou─â fonduri.
(3) Dac─â v├ónatul r─ânit ├«n cursul ac┼úiunilor de recoltare a v├ónatului ├«n vecin─âtatea parcului intr─â pe teritoriul parcului, acesta poate fi urm─ârit ┼či recoltat ┼či pe teritoriul parcului, cu anun┼úarea ├«n prealabil a APNBV.
(4) Se interzice pescuitul în zona de conservare specială.

Art. 15. Ac┼úiunile de gospod─ârire ┼či monitorizare a v├ónatului, cele de protec┼úie ale fondului piscicol de pe toat─â suprafa┼úa parcului se organizeaz─â ├«n comun de c─âtre personalul de specialitate din ocoalele silvice ┼či APNBV.

Art. 16. ├Än cazul producerii de fenomene de for┼ú─â major─â (incendii, calamit─â┼úi, epizootii, focare de infec┼úii etc.) institu┼úiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea ├«n┼čtiin┼ú─ârii APNBV, care va participa activ la ac┼úiunile de alertare ┼či mobilizare ├«n vederea prevenirii ┼či elimin─ârii efectelor unor asemenea evenimente.

P─â┼čunat

Art. 17. Responsabilitatea exploat─ârii p─â┼čunilor ┼či f├óne┼úelor din PNBV este ├«n sarcina proprietarilor acestora (persoane fizice, asocia┼úii de proprietari sau comunit─â┼úi).

Art. 18. Pe raza PNBV nu este permis accesul animalelor domestice apar┼úin├ónd comunit─â┼úilor, asocia┼úiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul ├«n localit─â┼úile Coste┼čti, B─ârb─âte┼čti, Cheia, Stoene┼čti, Horezu, B─âile Ol─âne┼čti.

Art. 19. CS al PNBV avizează studiile silvopastorale ce se întocmesc pe raza PNBV.

Art. 20. Este obligatorie respectarea num─ârul maxim de animale domestice pe specii ┼či categorii care intr─â pe p─â┼čuni, conform studiilor silvopastorale ale fiec─ârei p─â┼čuni ┼či duratei optime de p─â┼čunat (din ultima decad─â a lunii aprilie p├ón─â ├«n ultima decad─â a lunii octombrie, Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru).

Art. 21. P─â┼čunatul se supune urm─âtoarelor reglement─âri:
(a)p─â┼čunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al PNBV este reglementat prin Codul Silvic ┼či Legea 31/2000 privind stabilirea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor silvice, Legea 345/2006 privind modificarea ┼či completarea O.U.G. 236/2000, Hot─âr├órea 748/2002 privind aprobarea Normelor privind protec┼úia culturilor agricole, silvice ┼či animalelor domestice ├«mpotriva pagubelor ce pot fi cauzate de c─âtre v├ónat.

(b)pe p─â┼čunile situate ├«n PNBV, p─â┼čunatul animalelor domestice se desf─â┼čoar─â ├«n conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale ┼či a studiilor de p─â┼čunat. De┼úin─âtorii legali ai p─â┼čunilor aduc la cuno┼čtin┼úa APNBV con┼úinutul caietelor de sarcini privind ├«nchirierea p─â┼čunilor. Administra┼úia PNBV are dreptul de a verifica ├«n teren ca num─ârul de animale domestice pe p─â┼čuni s─â fie conform capacit─â┼úii de suport pentru animale a acestor p─â┼čuni, conform bonit─â┼úii p─â┼čunilor prev─âzute ├«n studiile mai sus amintite.

(c)amplas─ârile de st├óne ┼či ad─âposturi pastorale, vor fi adaptate specificului montan ┼či ├«ncadrate ├«n peisaj; ele vor fi permise numai cu aprobarea APNBV;

(d)este interzis─â amplasarea locurilor de t├órlire ├«n apropierea p├óraielor, lacurilor ┼či ├«n amonte de lacurile de acumulare; distan┼úa de amplasare va fi de minimum 50 m;

(e)se vor respecta intensitatea ┼či durata optim─â de t├órlire care este de 2-3 nop┼úi o oaie/m2 sau o vac─â/6 m2 pe p─â┼čunile cu covor ierbos valoros ┼či 4-6 nop┼úi pe p─â┼čunile de ┼úepo┼čic─â (Nardus stricta).

(f)num─ârul admis de c├óini se stabile┼čte ├«n limitele prev─âzute de legisla┼úia ├«n vigoare (Legea nr. 103/1996 republicat─â, Hot 748/2002, etc.). C├óinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare c├óine este obligatoriu s─â se prezinte adeverin┼úa de vaccinare.

(g)trecerea prin fond forestier ┼či trecerea la ap─â se face cu respectarea reglement─ârilor ├«n vigoare, ├«n baza contractului ├«ncheiat cu administratorii/proprietarii de p─âdure.

(h)cosirea f├óne┼úelor s─â se efectueze la momentul optim (├«nflorirea gramineelor ┼či leguminoaselor perene).

(i)c. p─â┼čunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul PNBV;

(j)d. se permite p─â┼čunatul cu bovine ┼či cabaline ├«n Muntele Cacova, Muntele Piatra ┼či Muntele Albu;

(k)e. p─â┼čunatul cu ovine este interzis ├«n Poiana P─âtrunsa, Poiana Sc─âri┼čoara, Poiana Pahomie, Curm─âtura din Oale.

Art. 22. APNBV ini┼úiaz─â periodic studii pentru stabilirea capacit─â┼úii de suport a p─â┼čunilor pe care le aduce la cuno┼čtin┼ú─â proprietarilor ├«n vederea reglement─ârii corespunz─âtoare a p─â┼čunatului.

Art. 23. APNBV monitorizeaz─â activitatea de p─â┼čunat ├«n PNBV pentru stabilirea impactului acestei activit─â┼úi asupra florei ┼či faunei din parc ┼či pentru stabilirea unor eventuale restric┼úii ├«n zonele afectate.

Cercetare ┼čtiin┼úific─â

Art. 24.
Cercetarea ┼čtiin┼úific─â ├«n PNBV va urm─âri ├«n principal realizarea scopurilor de conservare a biodiversit─â┼úii ┼či a peisajului PNBV ┼či de dezvoltare/limitare a ecoturismului ├«n zon─â.

Art. 25. Activitatea de cercetare ┼čtiin┼úific─â pe teritoriul PNBV se desf─â┼čoar─â cu acordul scris al APNBV, care sprijin─â logistic, la solicitare ┼či ├«n m─âsura posibilit─â┼úilor, activitatea de cercetare.

Art. 26. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNBV ┼či CS. ├Än baza rezultatelor temelor de cercetare desf─â┼čurate ├«n PNBV, acceptate ┼či avizate de forurile ┼čtiin┼úifice abilitate, APNBV propune m─âsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului, m─âsuri care se aprob─â de c─âtre CS.

Art. 27. ├Än cazul temelor de cercetare dresf─â┼čurate pe teritoriul PNBV, se va ├«ncheia un contract cu cei care deruleaz─â tema, contract care s─â asigure accesul APNBV la rezultate ├«n vederea utiliz─ârii lor ├«n activitatea de management a parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de c─âtre p─âr┼úi ┼či sunt avizate de c─âtre CS. Utilizarea rezultatelor se stabile┼čte prin contract, cu respectarea drepturilor de autor.

Art. 28. APNBV stabile┼čte m─âsurile necesare ├«n vederea ├«mpiedic─ârii distrugerii voite sau accidentale, a speciilor de flor─â ┼či faun─â strict ocrotite de pe suprafa┼úa PNBV.

Art. 29. APNBV elaboreaz─â un plan anual de cercetare ┼čtiin┼úific─â ┼či stabile┼čte m─âsuri speciale de conservare a biodiversit─â┼úii parcului, precum ┼či de monitorizare a acesteia, care se supun spre aprobare CS.

Art. 30. Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar ├«n natur─â ├«n cuprinsul PNBV ┼či care nu au existat nici ├«n mod natural pe suprafa┼úa PNBV) este interzis─â.

Art. 31. Reconstruc┼úia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ┼čtiintific avizat de APNBV.

Art. 32. ├Än cazul apari┼úiei unor specii invazive de plante ┼či animale, care pericliteaz─â integritatea ecosistemelor se vor lua m─âsuri de stopare ┼či eliminare a acestora pe baza documenta┼úiilor avizate de CS.

Activitatea speologic─â

Art. 33.
(1) Activitatea speologic─â se desf─â┼čoar─â conform reglement─ârilor legale ├«n vigoare, cu acordul APNBV.

(2) Accesul ├«n pe┼čterile de pe teritoriul PNBV se face cu acordul APNBV.

Turism, reguli de vizitare

Art. 34. ├Än PNBV sunt permise activit─â┼úi de turism ┼či de educa┼úie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces ├«n PNBV sunt ├«n localit─â┼úile Coste┼čti (Bistri┼úa ┼či Pietreni), B─ârb─âte┼čti, Cheia ┼či B─âile Ol─âne┼čti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.

(2) Instituirea tarifelor ┼či valoarea biletului de vizitare se stabile┼čte de c─âtre APNBV cu aprobarea Consiliului ┼×tiin┼úific ┼či a autorit─â┼úii na┼úionale pentru arii protejate ┼či se percepe la punctele de acces ┼či control Bistri┼úa, Pietreni, B─ârb─âte┼čti, Cheia ┼či B─âile Ol─âne┼čti, sau pe teritoriul parcului de c─âtre personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitima┼úie eliberat─â de APNBV.

(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adres─â scris─â sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV c─â presteaz─â o activitate util─â Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat p─â┼čuni ├«n PNBV,
d. personalul APNBV ┼či membrii Consiliului ┼×tiin┼úific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activează în PNBV,
g. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,
h. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,
i. localnicii care de┼úin terenuri ├«n PNBV ┼či dovedesc cu acte de identitate faptul c─â au domiciliul stabil ├«ntr-una din localit─â┼úile care de┼úin p─â┼čuni ├«n PNBV,
j. c─âlug─ârii ┼či c─âlug─âri┼úele de la m─ân─âstirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angajaţi de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urm─âtoarele categorii de vizitatori:
a. copii ├«ntre 7 ┼či 14 ani,
b. elevi ┼či studen┼úi, dac─â dovedesc aceast─â calitate cu acte legale, vizate pe anul ├«n curs,
c. pensionarii, dac─â dovedesc aceast─â calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permis─â numai pe traseele turistice marcate cu semne conven┼úionale (marcaje vopsite, cu band─â, triunghi, cruce sau punct ├«n culorile albastru, ro┼ču ┼či galben, func┼úie de traseu ┼či ├«ncadrate cu alb) ┼či pe traseele de alpinism marcate ┼či pitonate ┼či stabilite ca fiind accesibile ├«n lista avizat─â anual de autoritatea de specialitate ├«n domeniu, care va solicita acordul APNBV.

(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:
a. patrulări ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,
d. personal de ├«nso┼úire a animalelor la p─â┼čunat,
e. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
f. voluntari angajaţi de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
g. participan┼úi la competi┼úii, ac┼úiuni, tabere organizate ├«n cazul ├«n care prin programul ac┼úiunii s-a solicitat ┼či motivat abaterea de la trasee ┼či s-a aprobat de c─âtre APNBV,
h. alpini┼čti echipa┼úi, pentru accesul de la poteca turistic─â marcat─â la intrarea pe traseul de alpinism ┼či pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipa┼úi, pentru acces la pe┼čteri, cu aprobarea scris─â a APNBV.

Art. 38. ├Äntre┼úinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice ┼či de escalad─â ┼či amplasarea panourilor indicatoare ┼či informative se fac numai cu aprobarea APNBV ┼či, ├«n cazul traseelor noi, dup─â omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competi┼úii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV ┼či a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:

a. Camparea este permis─â numai ├«n locurile special amenajate ┼či marcate ├«n acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistri┼úei, Poiana Sc─âri┼čoara, Poiana P─âtrunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stog┼čoare-tunel, Curm─âtura Builei, Curm─âtura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,

b. S─âparea de ┼čan┼úuri ├«n jurul corturilor sau utilizarea oric─âror materiale de origine vegetal─â (cetin─â, ferigi, mu┼čchi) sub corturi este interzis─â,

c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situaţia în care sarcinile primite o impun.

d. ├Än locurile de campare se poate ├«ncasa tarif de campare de c─âtre administratorii terenului sau partenerii/├«mputernici┼úii acestora ├«n cazul ├«n care se asigur─â condi┼úii minime de campare. Acest tarif se aduce la cuno┼čtin┼ú─â APNBV ┼či se afi┼čeaz─â obligatoriu ├«n apropierea locului de campare de c─âtre cei ce ├«l ├«ncaseaz─â.

e. Camparea în condiţii de bivuac este permisă peste noapte în cazuri de urgenţă, fără aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:
a. focul este permis doar ├«n vetrele special amenajate ├«n acest scop ├«n zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire ┼či stingere a incendiilor;
b. este strict interzis─â defri┼čarea vegeta┼úiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzis─â aprinderea focului ├«n golul alpin ┼či ├«n fondul forestier, cu excep┼úia locurilor special amenajate de c─âtre administratorii terenului. ├Än locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, ├«n care nu se asigur─â lemn de foc de c─âtre administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul de┼čeurilor pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:

a. este interzis─â abandonarea de┼čeurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turi┼čtii au obliga┼úia de a evacua de┼čeurile pe care le genereaz─â pe timpul vizit─ârii parcului. De┼čeurile vor fi evacuate ├«n afara parcului ┼či se las─â doar ├«n locuri special amenajate pentru colectare;

b. gestionarii cabanelor ┼či a locurilor de campare pentru care se percepe tax─â de campare au responsabilitatea depozit─ârii temporare a de┼čeurilor cu respectarea condi┼úiilor legale, astfel ├«nc├ót s─â nu existe posibilitate de acces pentru c├óini ┼či animale s─âlbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporar─â a de┼čeurilor sunt: Cantonul Silvic ├Äntre R├óuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P─âtrunsa, Schitul Pahomie ┼či Cabana Cheia;

c. responsabilitatea evacu─ârii de┼čeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor ┼či a locurilor de campare revine administratorilor acestora;

d. pentru punctele de colectare a de┼čeurilor, APNBV, ├«mpreun─â cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a de┼čeurilor.

Art. 43. Se interzice t─âierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneap─ânului ┼či ienup─ârului.

Art. 44. Se interzice t─âierea, ruperea sau scoaterea din r─âd─âcini a arborilor, puie┼úilor sau l─âstarilor, precum ┼či ├«nsu┼čirea celor rup┼úi sau dobor├ó┼úi de fenomene naturale sau de c─âtre alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea ├«n scopuri comerciale f─âr─â acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor ┼či a oric─âror e┼čantioane de origine natural─â de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de flor─â, faun─â roci ┼či a oric─âror e┼čantioane de origine natural─â se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul c├óinilor ├«n PNBV este permis doar ├«n condi┼úiile ├«n care c├óinii sunt ┼úinu┼úi permanent ├«n les─â ┼či cu achitarea tarifului de intrare pentru c├óini, av├ónd valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare c├óine st─âp├ónii trebuie s─â prezinte toate actele de dovad─â a vaccin─ârii. Forma┼úiile Salvamont ┼či patrulele organizate cu scop de paz─â pot utiliza ├«n ac┼úiunile lor c├óini utilitari.

Art. 48. Perturbarea lini┼čtii ├«n parc prin orice fel de mijloace (strig─âte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau ├«n jurul cabanelor este strict interzis─â.

Art. 49. Este strict interzis─â distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum ┼či a pl─âcilor, st├ólpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzis─â dislocarea rocilor ┼či pr─âv─âlirea acestora pe versan┼úi.

Art. 52. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare este interzisă.

Art. 53. APNBV monitorizeaz─â turismul pe teritoriul PNBV, ├«n vederea stabilirii impactului acestei activit─â┼úi asupra florei si faunei din parc ┼či pentru stabilirea m─âsurilor de protec┼úie ce se impun, inclusiv a celor de restric┼úionare a accesului turi┼čtilor, dac─â acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizează combustibili fosili, în scopul practicării de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.

Serviciul Salvamont

Art. 55. Pe teritoriul PNBV func┼úioneaz─â forma┼úia public─â Salvamont V├ólcea care patruleaz─â pe traseele turistice ┼či intervin ├«n caz de accidentare a turi┼čtilor afla┼úi ├«n Masivul Buila-V├ónturari┼úa p├ón─â la posibilitatea asigur─ârii permanen┼úei ├«n puncte fixe.

Art. 56. Membri echipelor Salvamont care acţionează pe teritoriul PNBV au obligaţia de a respecta toate prevederile stipulate de prezentul regulament privind conservarea biodiversităţii.

Art. 57. APNBV colaboreaz─â cu membrii echipelor Salvamont ├«n ac┼úiunile de paz─â/patrulare/interven┼úie ┼či de coordonare/supraveghere a voluntarilor pe diverse activit─â┼úi, organizate pe teritoriul parcului.

Art. 58. APNBV sprijin─â logistic echipele Salvamont ├«n limita posibilit─â┼úilor ┼či ├«n cazuri de for┼ú─â major─â (accidente grave).

Art. 59. (1) Competi┼úiile, manifest─ârile de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun accesul pe teren ├«n zona Parcului ┼či taberele se organizeaz─â doar cu asisten┼úa serviciilor publice Salvamont ┼či cu avizul APNBV. Pentru ob┼úinerea acordurilor ┼či a avizelor, programul acestor ac┼úiuni se trimite ├«n scris la APNBV, care va solicita asisten┼úa serviciilor Salvamont ┼či va emite aprobare scris─â cu precizarea eventualelor excep┼úii de la prevederile prezentului Regulament.

(2) Pe teritoriul PNBV cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu asisten┼úa serviciilor publice Salvamont ┼či cu avizul APNBV, dac─â acestea sunt organizate ┼či conduse de instructori autoriza┼úi de Federa┼úia Rom├ón─â de Alpinism - Escalad─â pentru alpinism sau de institu┼úiile abilitate pentru ghizi. Autoriza┼úia va fi prezentat─â o dat─â cu cererea de organizare a ac┼úiunii.

Construcţii

Art. 60.
În PNBV există următoarele clădiri:

a. ├«n proprietatea Regiei Na┼úionale a P─âdurilor: Canton Silvic ├Äntre R├óuri, Cabana ├Äntre R─âuri II, Canton Silvic Prislop, Canton Silvic Comarnice, Canton Silvic (cabana) Cheia, centrele de colectare a fructelor ├Äntre R├óuri ┼či Prislop;

b. ├«n proprietatea M─ân─âstirii Bistri┼úa: dou─â biserici ├«n Pe┼čtera Liliecilor (Sf├óntul Grigore Decapolitul);

c. ├«n proprietatea M─ân─âstirii Arnota: dou─â biserici ┼či cl─âdirile anexe m─ân─âstirii (incinta ┼či ad─âpost pt. animale);

d. ├«n proprietatea Schitului P─âtrunsa: 2 biserici ┼či cl─âdirile anexe (trapez─â, buc─ât─ârie, magazie, 20 chilii, ad─âposturi pt. animale);

e. ├«n proprietatea Schitului Pahomie: o biseric─â ┼či cl─âdirile anexe (trapez─â-buc─ât─ârie, cas─â, ad─âpost pt. animale);

f. în proprietatea Hidroelectrica: clădirea hidrocentralei din punctul Între Râuri, clădirea de întreţinere a barajului de la Prislop;

h. în proprietatea Cozia Forest SA: cabana din punctul Între Râuri;

i. ├«n proprietatea Prim─âriei Coste┼čti: st├óna Arnota;

j. ├«n proprietatea Ob┼čtii B─ârb─âte┼čti: 2 st├óni la Curm─âtura Builei, st├óna din Dosul Builei, st├óna din Piatra, st├óna din Cacova, st├óna din Poiana ÔÇťLa V─âc─ârieÔÇŁ;

k. ├«n proprietatea Ob┼čtii Cheia: st├óna ┼×tevioara ┼či st├óna Oale;

l. proprietari privaţi: 2 case de vacanţă în zona Pătrunsa;

m. ad─âposturi: Piscul cu Brazi, La Troi┼ú─â, Sc─âri┼čoara, Izvorul Priboiului.

Art. 61. Pe teritoriul PNBV, este interzis─â realizarea de orice construc┼úii, cu excep┼úia celor de utilitate public─â, care vor deservi activit─â┼úi de cercetare sau de administrare ┼či gospod─ârire a parcului.

Art. 62. Realizarea de construc┼úii noi cu scop ┼čtiin┼úific, ad─âposturi necesare administr─ârii ┼či gospod─âririi parcului este permis─â numai cu avizul CS al PNBV.

Art. 63. (1) Construirea de cabane/ad─âposturi turistice sau realizarea oric─âror altor investi┼úii ├«n zonele stabilite pentru infrastructur─â turistic─â din PNBV sau ├«n imediata vecin─âtate a acestuia se va face doar dup─â efectuarea studiului de impact, conform reglement─ârilor ├«n vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra parcului. Documenta┼úiile se avizeaz─â de c─âtre APNBV, conform prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ┼či faunei s─âlbatice, modificat─â prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ┼či Legea 345/2006 ┼či Legii 453/2001 pentru modificarea ┼či completarea Legii 50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ┼či unele m─âsuri pentru realizarea locuin┼úelor.

Finanţarea activităţilor

Art. 64.
Finanţarea activităţilor APNBV se poate asigură din fonduri provenite din:
a. bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
b. bugetul stabilit prin contract ├«ntre RNP-Romsilva ┼či MMGA ;
c. activit─â┼úi proprii ┼či din sistemul de tarife al APNBV;
d. proiecte ├«ntocmite de APNBV sau ├«n colaborare cu alte organiza┼úii/institu┼úii ┼či finan┼úate prin programe locale, na┼úionale sau interna┼úionale,
e. subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, etc..

Capitolul 3

Sancţiuni

Art. 65.
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 66. ├Änc─âlcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contraven┼úii dac─â faptele nu au fost s─âv├ór┼čite astfel ├«nc├ót potrivit legii penale, s─â constituie infrac┼úiuni.

Art. 67. Aplicarea prezentului Regulament se face de c─âtre personalul APNBV. Personalul ├«mputernicit s─â aplice Regulamentul ├«┼či va dovedi identitatea cu legitima┼úii al c─âror format va fi popularizat ├«n mass-media ┼či pe panourile informative de la intr─ârile ├«n parc.

Capitolul 4

Dispoziţii finale

Art. 68.
Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în baza avizului CMN, la propunerea APNBV în urma acordului CS.

Art. 69. Anexele nr. 1, 2 ┼či 3 fac parte integrant─â din prezentul Regulament.

Art. 70. Regulamentul va fi adus la cuno┼čtin┼úa publicului la toate punctele de acces ┼či control men┼úionate la art. 23.

Anexa 1
Descrierea limitelor Parcului National Buila-BÔnturari?a
detalii...
Anexa 2
Zonarea intern─â a Parcului Na╚Ťional Buila-V├ónturari╚Ťa
detalii...
Anexa 3
Harta Parcului Naţional Buila-Vântuariţa
detalii...

Pagin─â realizat─â de Asocia╚Ťia Kogayon din proiect finan╚Ťat de
Administra╚Ťia Fondului pentru Mediu ╚Öi cofinan╚Ťat de RNP Romsilva
Flag Counter