NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Capitolul ÔÇťTurism, reguli de vizitareÔÇŁ din Regulamentul Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa:

Art. 34. ├Än PNBV sunt permise activit─â┼úi de turism ┼či de educa┼úie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces ├«n PNBV sunt ├«n localit─â┼úile Coste┼čti (Bistri┼úa ┼či Pietreni), B─ârb─âte┼čti, Cheia ┼či B─âile Ol─âne┼čti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.
(2) Instituirea tarifelor ┼či valoarea biletului de vizitare se stabile┼čte de c─âtre APNBV cu aprobarea Consiliului ┼×tiin┼úific ┼či a autorit─â┼úii na┼úionale pentru arii protejate ┼či se percepe la punctele de acces ┼či control Bistri┼úa, Pietreni, B─ârb─âte┼čti, Cheia ┼či B─âile Ol─âne┼čti, sau pe teritoriul parcului de c─âtre personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitima┼úie eliberat─â de APNBV.
(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adres─â scris─â sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV c─â presteaz─â o activitate util─â Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat p─â┼čuni ├«n PNBV,
d. personalul APNBV ┼či membrii Consiliului ┼×tiin┼úific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activează în PNBV,
g. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,
h. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,
i. localnicii care de┼úin terenuri ├«n PNBV ┼či dovedesc cu acte de identitate faptul c─â au domiciliul stabil ├«ntr-una din localit─â┼úile care de┼úin p─â┼čuni ├«n PNBV,
j. c─âlug─ârii ┼či c─âlug─âri┼úele de la m─ân─âstirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angajaţi de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urm─âtoarele categorii de vizitatori:
a. copii ├«ntre 7 ┼či 14 ani,
b. elevi ┼či studen┼úi, dac─â dovedesc aceast─â calitate cu acte legale, vizate pe anul ├«n curs,
c. pensionarii, dac─â dovedesc aceast─â calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permis─â numai pe traseele turistice marcate cu semne conven┼úionale (marcaje vopsite, cu band─â, triunghi, cruce sau punct ├«n culorile albastru, ro┼ču ┼či galben, func┼úie de traseu ┼či ├«ncadrate cu alb) ┼či pe traseele de alpinism marcate ┼či pitonate ┼či stabilite ca fiind accesibile ├«n lista avizat─â anual de autoritatea de specialitate ├«n domeniu, care va solicita acordul APNBV.
(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:
a. patrulări ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,
d. personal de ├«nso┼úire a animalelor la p─â┼čunat,
e. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
f. voluntari angajaţi de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
g. participan┼úi la competi┼úii, ac┼úiuni, tabere organizate ├«n cazul ├«n care prin programul ac┼úiunii s-a solicitat ┼či motivat abaterea de la trasee ┼či s-a aprobat de c─âtre APNBV,
h. alpini┼čti echipa┼úi, pentru accesul de la poteca turistic─â marcat─â la intrarea pe traseul de alpinism ┼či pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipa┼úi, pentru acces la pe┼čteri, cu aprobarea scris─â a APNBV.

Art. 38. ├Äntre┼úinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice ┼či de escalad─â ┼či amplasarea panourilor indicatoare ┼či informative se fac numai cu aprobarea APNBV ┼či, ├«n cazul traseelor noi, dup─â omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competi┼úii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV ┼či a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:
a. Camparea este permis─â numai ├«n locurile special amenajate ┼či marcate ├«n acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistri┼úei, Poiana Sc─âri┼čoara, Poiana P─âtrunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stog┼čoare-tunel, Curm─âtura Builei, Curm─âtura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,
b. S─âparea de ┼čan┼úuri ├«n jurul corturilor sau utilizarea oric─âror materiale de origine vegetal─â (cetin─â, ferigi, mu┼čchi) sub corturi este interzis─â,
c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situaţia în care sarcinile primite o impun.
d. ├Än locurile de campare se poate ├«ncasa tarif de campare de c─âtre administratorii terenului sau partenerii/├«mputernici┼úii acestora ├«n cazul ├«n care se asigur─â condi┼úii minime de campare. Acest tarif se aduce la cuno┼čtin┼ú─â APNBV ┼či se afi┼čeaz─â obligatoriu ├«n apropierea locului de campare de c─âtre cei ce ├«l ├«ncaseaz─â.
e. Camparea în condiţii de bivuac este permisă peste noapte în cazuri de urgenţă, fără aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:
a. focul este permis doar ├«n vetrele special amenajate ├«n acest scop ├«n zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire ┼či stingere a incendiilor;
b. este strict interzis─â defri┼čarea vegeta┼úiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzis─â aprinderea focului ├«n golul alpin ┼či ├«n fondul forestier, cu excep┼úia locurilor special amenajate de c─âtre administratorii terenului. ├Än locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, ├«n care nu se asigur─â lemn de foc de c─âtre administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul de┼čeurilor pe teritoriul PNBV se reglementeaz─â astfel:
a. este interzis─â abandonarea de┼čeurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turi┼čtii au obliga┼úia de a evacua de┼čeurile pe care le genereaz─â pe timpul vizit─ârii parcului. De┼čeurile vor fi evacuate ├«n afara parcului ┼či se las─â doar ├«n locuri special amenajate pentru colectare;
b. gestionarii cabanelor ┼či a locurilor de campare pentru care se percepe tax─â de campare au responsabilitatea depozit─ârii temporare a de┼čeurilor cu respectarea condi┼úiilor legale, astfel ├«nc├ót s─â nu existe posibilitate de acces pentru c├óini ┼či animale s─âlbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporar─â a de┼čeurilor sunt: Cantonul Silvic ├Äntre R├óuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P─âtrunsa, Schitul Pahomie ┼či Cabana Cheia;
c. responsabilitatea evacu─ârii de┼čeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor ┼či a locurilor de campare revine administratorilor acestora;
d. pentru punctele de colectare a de┼čeurilor, APNBV, ├«mpreun─â cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a de┼čeurilor.

Art. 43. Se interzice t─âierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneap─ânului ┼či ienup─ârului.

Art. 44. Se interzice t─âierea, ruperea sau scoaterea din r─âd─âcini a arborilor, puie┼úilor sau l─âstarilor, precum ┼či ├«nsu┼čirea celor rup┼úi sau dobor├ó┼úi de fenomene naturale sau de c─âtre alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea ├«n scopuri comerciale f─âr─â acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor ┼či a oric─âror e┼čantioane de origine natural─â de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de flor─â, faun─â roci ┼či a oric─âror e┼čantioane de origine natural─â se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul c├óinilor ├«n PNBV este permis doar ├«n condi┼úiile ├«n care c├óinii sunt ┼úinu┼úi permanent ├«n les─â ┼či cu achitarea tarifului de intrare pentru c├óini, av├ónd valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare c├óine st─âp├ónii trebuie s─â prezinte toate actele de dovad─â a vaccin─ârii. Forma┼úiile Salvamont ┼či patrulele organizate cu scop de paz─â pot utiliza ├«n ac┼úiunile lor c├óini utilitari.

Art. 48. Perturbarea lini┼čtii ├«n parc prin orice fel de mijloace (strig─âte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau ├«n jurul cabanelor este strict interzis─â.

Art. 49. Este strict interzis─â distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum ┼či a pl─âcilor, st├ólpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzis─â dislocarea rocilor ┼či pr─âv─âlirea acestora pe versan┼úi.

Art. 52. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare este interzisă.

Art. 53. APNBV monitorizeaz─â turismul pe teritoriul PNBV, ├«n vederea stabilirii impactului acestei activit─â┼úi asupra florei si faunei din parc ┼či pentru stabilirea m─âsurilor de protec┼úie ce se impun, inclusiv a celor de restric┼úionare a accesului turi┼čtilor, dac─â acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizează combustibili fosili, în scopul practicării de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.

Pagin─â realizat─â de Asocia╚Ťia Kogayon din proiect finan╚Ťat de
Administra╚Ťia Fondului pentru Mediu ╚Öi cofinan╚Ťat de RNP Romsilva
Flag Counter