Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Specificul zonei, arhitectur?, tradi?ii, obiceiuri, me?te?uguri

Specificul zonei ,tradi?iile, obiceiurile ?i me?te?ugurile sunt strâns legate de principalele ocupa?ii ale localnicilor: p?storitul, prelucrarea lemnui ?i a pietrei, pomicultura, apicultura.
Zona este vestit? pentru ol?rit (ceramica de Horezu), covoare oltene?ti, obiecte artizanale din lemn, me?teri dulgheri si tâmplari, portul ?i tradi?iile pastore?ti, produsele tradi?ionale locale: fructe, ?uic?, brânzeturi, miere ?i alte produse derivate din acestea.

Arhitectura specific? zonei este bazat? pe prelucrarea lemnului ?i a pietrei, cele mai la îndemân? materiale în zona Olteniei de sub munte. Casele construite aici sunt cu pridvor (prisp?) în fa??, sub care de obicei se afl? beciul. Temelia este construit? din piatr? zidit? cu mortar, pere?ii sunt construi?i din bârne din lemn tencuite, acoperi?urile sunt acoperite cu ?indril? (?i??). Magaziile (c?soaie) ?i ad?posturile pentru animale (grajduri, fânare) sunt construite tot din lemn.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.